Pártok támogatottsága: újabb mélyponton a Jobbik

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, november 10 és 14 között, 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát. Az elmúlt hónapok utánbizonytalanok csökkenése megállt, és erre a hónapra kis elmozdulás figyelhető meg a mélypontról. A Fidesz ebben a hónapban újabb egy százalékponttal növelte támogatói arányát. Azonban több hónapnyi stagnálás után újra csökkent a Jobbik szavazóianak a száma, újabb választások utáni mélypontot elérve ezzel.

2015_nov_ppref_idosor.png

 

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, november 10 és 14 között, 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát. Az elmúlt hónapok után a bizonytalanok csökkenése megállt, és erre a hónapra kis elmozdulás figyelhető meg a mélypontról. A Fidesz ebben a hónapban újabb egy százalékponttal növelte támogatói arányát. Viszont több hónapnyi stagnálás után újra csökkent a Jobbik szavazóianak a száma, újabb választások utáni mélypontot elérve ezzel.

Fidesz támogatóinak aránya újabb egy százalékpontot növekedett, így most 25 százalék. A párt az elmúlt négy hónapban folyamatosan, havi egy-egy százalékpontot növekedett az nyári mélypontról és kitört a 21-23 százalékos sávból ahol több mint fél évig stagnált. A Fidesz erre a hónapra 2014 októberben mért csúcsáról elvesztett szavazóinak kb. 35-40 százalékát szerezte vissza.

Az MSZP szavazóinak aránya változatlan, továbbra is 11 százalékon áll. A párt a menekültügy sűrűjében szerzett kb. 100.000 szavazóját már harmadik hónapja képes megtartani, de a választások óta képtelen kitörni a 10-12 százalékos sávból. Mindazonáltal, az MSZP támogatói továbbra is nagy arányban mennének el szavazni.

Jobbik támogatóinak aránya egy százalékpontot csökkent, a választások utáni mélypontjára jutava, 12 százalék. A párt tavaszi csúcspontjáról folyamatosan vesztette támogatóit, majd nyárra elérte akkori mélypontját.  A mostani csökkenéssel együtt, összesen kb. 300.000 szavazót vesztett a Jobbik, ezzel mostanra mindössze egy százalékponttal van az MSZP előtt.

2015_nov_ppref.png

A többi párt megítélése érdemben nem változott. Az LMP továbbra is 3 százalékon áll, érdemi változás a választások óta ebben nem volt. A DK nem tudta megtartani a múlt hónapban szerzett egy százalékpontnyi szavazóit, és újból 3 százalékon áll. Az Együtt, a PM és a MLP ebben a hónapban sem elérte el az 1 százalékos küszöböt.

Az elmúlt hónapok trendjei tehát jórészt vagy folytatódtak, vagy megszilárdultak – egyedül a bizonytalanok csökkenése állt meg. A Fidesz lassan, de biztosan szerzi vissza elvesztett szavazóit, a Jobbik vesszőfutásra pedig pár hónap stagnálás után folytatódik. A baloldalon továbbra sincs érdemi mozgás, bár a korábban megszerzett szavazók jó része megmaradt és a meglévők a menekültügy közepette is hűek maradtak a pártokhoz.

2015_nov_ppref_idosor.png

A kutatás eredményeiről további részletek, például biztos szavazók preferenciái és az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2015. november 10-14 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.