Fókuszcsoportos kutatás

Fókuszcsoportos kutatás

A fókuszcsoportos vizsgálat 7-9 ember között, semleges környezetben zajló, moderátor által irányított másfél-két órás beszélgetéssorozat. Az interjúzáshoz hasonlóan itt is az egyéni attitűdöket, érzelmeket és motivációkat vizsgáljuk, de nem elszigetelten, hanem társas helyzetben. Ez a módszer jellemzően különböző homogén csoportokban teszi lehetővé az egyéni és csoportos reakciók vizsgálatát.

A módszer különösen alkalmas a különböző csoportos értékelő és tesztfeladatok alkalmazására. Partnereink körében talán a legkedveltebb kvalitatív kutatási technika.