A fővárosi lakosok többsége nem támogatja az olimpia megrendezését, mivel jelentős kockázatokat észlelnek

Publicus Intézet a Népszava megbízásából február  25 – 28. között 1000 fő megkérdezésével készített budapesti reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az emberek véleményét egy esetleges 2032-es budapesti olimpiáról.

Tízből hat (59 százalék) megkérdezett inkább nem támogatja, hogy 2032-ben, vagyis 11 év múlva Magyarország rendezzen olimpiát.

Tízből hét (69 százalék) megkérdezett szerint igaz az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság valójában a kormány szándékától vezérelve kezdeményezte a 2032-es olimpia megrendezését.

A megkérdezettek többsége (55 százalék) úgy emlékszik, hogy amikor felmerült a népszavazás lehetősége a 2024-es olimpia budapesti megszervezéséről, akkor ellenezte azt, hogy Magyarország elvállalja a feladatot.

Bár a többség szerint a Budapesten megrendezett olimpia növelné az ország ismertségét, javítaná az ország megítélését, és büszkeséggel is töltené el, azonban úgy látják, hogy komoly kockázatai is lennének a feladatnak.

Többek között tízből hét megkérdezett szerint az olimpia megrendezése nagyon sokba kerülne, Magyarországon ezt a pénzt más célokra kellene fordítani. A válaszadók közel kétharmada szerint Magyarország túl szegény az olimpia megrendezéséhez, továbbá ugyanilyen arányban mondták azt is, hogy az olimpiához szükséges fejlesztésekkel elsősorban a Fidesz-közeli vállalkozók járnának jól.

Vannak olyan vélemények, hogy a kormány már most is a tervezett olimpia érdekében hajt végre bizonyos fejlesztéseket Budapesten, csak nem beszélnek közben az olimpiáról. Tízből közel hat megkérdezett szerint igaza van azoknak, akik így gondolkodnak. Így látja tízből hét ellenzéki szavazó, a bizonytalan szavazók közel fele, sőt, még tízből négy Fidesz szavazó is.


Tízből hat (59 százalék) megkérdezett inkább nem támogatja, hogy 2032-ben, vagyis 11 év múlva Magyarország rendezzen olimpiát. Így látja tízből közel kilenc (85 százalék) ellenzéki szavazó, továbbá tízből hat (60 százalék) bizonytalan szavazói is. A Fidesz szavazók közül tízből kilencen (89 százalék) kiállnak az olimpia rendezése mellett. 

Tízből hét (69 százalék) megkérdezett szerint igaz az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság valójában a kormány szándékától vezérelve kezdeményezte a 2032-es olimpia megrendezését. A válaszadók negyede (25 százalék) szerint azonban a kormánytól független a MOB kezdeményezése.

Tízből kilenc (91 százalék) ellenzéki szavazó a kormány kezét látja a dologban. Így gondolja a bizonytalan szavazók többsége is (56 százalék). Tízből hat (59 százalék) Fidesz szavazó szerint azonban a kormánytól független az, hogy a MOB kezdeményezte a 2032-es olimpia megrendezését.

Magyarország pályázott a 2024-es olimpia megrendezésére is korábban. Tízből hét (70 százalék) válaszadó emlékszik arra, hogy a pályázat sorsa az lett, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság visszavonta azt, mert a Momentum elegendő aláírást gyűjtött ahhoz, hogy népszavazást kelljen kiírni az olimpiával kapcsolatban.

A megkérdezettek többsége (55 százalék) úgy emlékszik, hogy anno ellenezte, hogy Magyarország megrendezze a 2024-es olimpiát. Tízből nyolc (80 százalék) Fidesz szavazó támogatta, tízből nyolc (80 százalék) ellenzéki szavazó pedig ellenezte az olimpia megrendezését. A bizonytalan szavazók enyhe többsége (54 százalék) szintén.

Tízből hét (70 százalék) megkérdezett szerint most is összegyűlne Budapesten elég aláírás ahhoz, hogy népszavazást kelljen kiírni az olimpia megrendezéséről. A válaszadók kétharmada (66 százalék) alá is írna egy népszavazási kezdeményezést az olimpia megrendezésével kapcsolatban.

Tízből nyolc (78 százalék) válaszadó szerint a Budapesten megrendezett olimpia növelné az ország ismertségét.

Tízből hat (58 százalék) megkérdezett szerint a Budapesten megrendezett olimpia javítaná az ország megítélését.

Tízből hat (58 százalék) válaszadót büszkeséggel töltené el, ha Magyarország olimpiát rendezne.

Mindezzel együtt azonban:

Tízből hét (70 százalék) megkérdezett szerint az olimpia megrendezése nagyon sokba kerülne, Magyarországon ezt a pénzt más célokra kellene fordítani.

A válaszadók közel kétharmada (63 százalék) szerint Magyarország túl szegény az olimpia megrendezéséhez, továbbá ugyanilyen arányban mondták azt is, hogy az olimpiához szükséges fejlesztésekkel elsősorban a Fidesz-közeli vállalkozók járnának jól, senki másnak nem érdeke ez.

Az enyhe többség (53 százalék) inkább nem ért egyet azzal az állítással, hogyha olimpiát rendeznének az országban, akkor olyan sportlétesítmények épülnének, amelyek máskor is használhatóak, és ezek léte javítaná a magyar sport helyzetét

A megkérdezettek negyede (25 százalék) szerint azok a sport célú fejlesztések, építkezések, (pl. stadionok, velodrom, stb) amelyek egy olimpia megrendezéséhez szükségesek, egyébként, az olimpiától függetlenül is nagyon hasznosak lennének.

A válaszadók harmada (35 százalék) szerint valamennyire hasznosak lennének, de ugyanennyi pénzből lehetne fontosabb dolgokat is fejleszteni.  Tízből négy (40 százalék) válaszadó pedig azt mondta, hogy nagyrészt feleslegesek lennének azok a sport célú fejlesztések, amelyek egy olimpia megrendezéséhez szükségesek.

A megkérdezettek fele (52 százalék) szerint azok a nem sport célú fejlesztések, építkezések, amelyek egy olimpia megrendezéséhez szükségesek, egyébként, az olimpiától függetlenül is nagyon hasznosak lennének.

A válaszadók harmada (37 százalék) szerint valamennyire hasznosak lennének, de ugyanennyi pénzből lehetne fontosabb dolgokat is fejleszteni. Minden tizedik (11 százalék) megkérdezett szerint pedig nagyrészt feleslegesek lennének azok a nem sport célú fejlesztések, építkezések, amelyek egy olimpia megrendezéséhez szükségesek.

A megkérdezettek közel kétharmada (63 százalék) szerint ha Magyarország olimpiát rendezhetne, akkor túlárazott, a kormányközeli vállalkozók érdekeit szolgáló beruházások jönnének létre.

A válaszadók harmada (34 százalék) viszont úgy látja, hogy meg tud valósítani az ország vezetése egy korrekt, okosantervezett, nem pazarló olimpiaifejlesztést, amely hosszú távon is hasznos lenne.

Tízből kilenc Fidesz szavazó szerint Magyarország képes lenne megszervezni egy korrekt, nem pazarló olimpiát. Tízből kilenc ellenzéki szavazó szerint viszont csak az oligarchiák érdekeit szolgáló beruházások történnének az olimpia megrendezése esetén. Így látja a bizonytalan szavazók kétharmada is.

Vannak olyan vélemények, hogy a kormány már most is a tervezett olimpia érdekében hajt végre bizonyos fejlesztéseket Budapesten, csak nem beszélnek közben az olimpiáról. Tízből közel hat megkérdezett szerint igaza van azoknak, akik így gondolkodnak. Így látja tízből hét (68 százalék) ellenzéki szavazó, a bizonytalan szavazók közel fele (45 százalék), sőt, még tízből négy (39 százalék) Fidesz szavazó is.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021. február 25 – 28. között Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 1000  fő telefonos és online megkérdezésével , a Publicus Budapesti Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,2 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.