Termék- és reklámteszt

Termék- és reklámteszt

Új vagy már bevezetett termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó ingeranyag (termékminta, kommunikációs anyag, reklámfilm, stb.) csoportos és egyéni tesztelése. A tesztelés helyszíne lehet egy stúdió (in-hall teszt), de a termék vagy termékminta kihelyezésével járó kutatás (home teszt) is ugyanezen a módszertanon alapszik.