Személyes megkereséses kutatás

Személyes kérdőíves felvétel
(PAPI, CAPI)

Alapvető, pontos eredményeket szolgáltató kutatási technika. Az előre megszerkesztett kérdőív kérdéseit a képzett kérdezőbiztosok személyesen teszik fel a – megadott szempontok szerint kialakított – mintába került válaszadóknak. A válaszokat papír alapú kérdőíven (PAPI) vagy elektronikus formában (CAPI – laptopon vagy PDA-n) rögzítjük.

A módszer előnye, hogy rendkívül pontos adatokat eredményez, illetve összetettebb kérdések és tesztek alkalmazását is lehetővé teszi. A személyes kérdőíves felvétel használata esetén megfontolandó viszonylagos lassúsága és költségigénye.