Public Affairs

PA-tanácsadás

A Publicus PA a mindig változó környezetben az érdekek megjelenítésében és érvényesítésében nyújt segítséget ügyfeleinek: nem elég tisztában lenni az érdekekkel, szükség van arra is, hogy az információ a megfelelő formában a megfelelő helyre eljusson úgy, hogy az érdemben megjelenjen a hivatalos döntéshozatali folyamatokban. Ez sajátos és összetett feladat, ami – a tudatos stratégiai tervezéstől kezdve, a részletes, személyre szabott cselekvési terv összeállításán át egészen a konkrét lépések (szakmai előterjesztések, jogszabálytervezetek, hatástanulmányok, kommunikációs kampányok és egyéb PR események) megtételéig tart – önálló szakértelmet igényel.

Tevékenységünk kiterjed a döntéshozókkal való kapcsolatok építésére és ápolására, a közügyek kezelésére, a vállalati társadalmi felelősségvállalási tanácsadásra és a szervezet stratégiai kommunikációjára, melynek célja a hatékonyabb, elismertebb, ezáltal sikeresebb üzleti működés kialakítása. Egyedi igényekre szabott széleskörű szolgáltatásokat nyújtunk: szakmai kutatásoktól, kodifikációs előkészítő anyagok összeállításától kezdve a szorosan vett képviseleti tevékenységen át egészen az általános szervezeti kommunikáció hatékony támogatásáig bezáróan. Mindezek célja közös: a vállalat érdekeinek az összetett környezetben is a lehető legnagyobb mértékű érvényesítése.

A PA tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatásaink, bár fontos és bizalmi támogatást nyújtanak a mindenkori management számára, nem helyettesítik az egyéb – jogi, pénzügyi, kommunikációs vagy általános stratégiai – támogató funkciót, sokkal inkább tudatosságot és önreflexiót visznek a működésbe, valamint hatékonyan támogatják a fontos lépések megtételét. Az érintett szakkérdésekben nincs az adott ügyfelünknél avatottabb szakértő, saját működésének kontextusát ismerő szereplő. Éppen ezért a külső PA-támogatást biztosító tanácsadók is csak akkor lehetnek hatékonyak, ha az ügyfél lobbipotenciáljának növeléséhez szükséges háttérinformációkat – annak sajátos szempontrendszere szerint – saját érintett szakemberei és vezetői a megbízott PA tanácsadók rendelkezésére bocsátják.

A PA-tanácsadás elsődleges haszna:
– strukturált és súlyozott információhoz juttatja a döntéshozókat és döntéselőkészítőket, így elkerülhetők a szervezettel, szakterülettel kapcsolatos félreértések
– elősegíti egy, a szervezet számára hátrányos előírás módosítását, vagy egy nem létező, de fontos szabályrendszer kialakítását
– tudatosan építi és fejleszti a szervezet számára fontos kapcsolatrendszert
– védi a szervezetet a versenytárs, tulajdonos, partnerintézmény hasonló PA tevékenységétől