Pártok támogatottsága — 2019 augusztus

Publicus Intézet Népszava megbízásából augusztus 12-27 között, 1001 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságának alakulását. A Fidesz-KDNP támogatottsága 30 százalék, az MSZP-P, a Jobbik és Momentum támogatottsága 7, a DK támogatottsága 8 százalék.

————-

Fidesz-KDNP támogatottsága a múlt havi két százalékpontos csökkenés után egy százalékponttal növekedett, így 30 százalék.

Az MSZP-P támogatottsága a múlt hónap után most ismét változatlan, 7 százalék.

Jobbik esetében az elmúlt hónapban mért egy százalékpontos a növekedés után egy százalékpontos csökkenéssel újra 7 százalék a támogatottság.

A DK a múlt hónapok négy százalékpontos növekedése után további most nem változott, 8 százalékon áll.

A Momentum esetében két havi változatlanság után 7 százalék a támogatottság.

Pártok támogatottsága — 2019 augusztus

Az LMP támogatottsága továbbra is, 1 százalékos, csakúgy mint a Kétfarkú Kutya Párté. A Mi Hazánk Mozgalom esetén viszont egy százalékpontot csökkent a támogatottság és így nem érte el az 1 százalékot. A bizonytalanok aránya változatlanul 39 százalék.

Pártok támogatottsága — 2018 szeptember – 2018 augusztus

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszavában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2019. augusztus 12 – 17 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1001 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.