Pártok támogatottsága — 2019 július

Publicus Intézet Népszava megbízásából július 16-23 között, 1007 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságának alakulását. A Fidesz-KDNP támogatottsága 29 százalék, az MSZP-P, és Momentum támogatottsága 7, a DK és a Jobbik támogatottsága 8 százalék.

———-

Fidesz-KDNP támogatottsága a múlt havi két százalékpontos növekedés után két százalékponttal csökkent, így újra 29 százalék.

Az MSZP-P támogatottsága a múlt havi csökkenés után most változatlan, 7 százalék.

Jobbik esetében az elmúlt hónapban mért három százalékpontos a csökkenés után egy százalékpontos növekedéssel 8 százalék a támogatottság.

A DK a múlt havi három százalékpontos növekedés után további egy százalékpontot növekedve 8 százalékon áll.

A Momentum esetében a múlt havi növekedés után ezen hónap változatlan, és 7 százalék a támogatottság.

Pártok támogatottsága — 2019 július

Az LMP támogatottsága egy százalékpontot csökkenve, 1 százalékos. A Kétfarkú Kutya Párt támogatóinak köre szintén egy százalékpontot csökkent, 1 százalék. A Mi Hazánk Mozgalom esetén viszont változatlan a támogatottság, 1 százalék. A bizonytalanok aránya két százalékpontot növekedve, 39 százalék.

Pártok támogatottsága — 2018 augusztus – 2019 július

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszavában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2019. július 16 – 23 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1007 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.