A vonattal utazók négy százaléka használ vármegye- vagy országbérletet

Publicus Intézet augusztus 30. – szeptember 7. között 1000 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az embereket, mennyire elégedettek a MÁV-val.

Tízből hét megkérdezett mondta azt, hogy vagy ritkábban, vagy pedig soha nem utazik vonaton. Minden hetedik válaszadó évente egy-kétszer utazik. 7 százalék használja a vonatot néhány havonta egyszer, 4 százalék néhány hetente, 3 százalék hetente egyszer-kétszer, 1 százalék pedig minden nap, vagy szinte minden nap.

Azok közül, akik legalább néhányszor utaznak vonattal egy hónapban, 16 százalékuk mondta azt, hogy azért tesznek így, mert nincs más lehetőségük. Azok körében pedig, akik választhatnának más utazási lehetőséget is, tízből heten mondták azt, hogy azért választják mégis a vonatot, mert kényelmesebb, tízből négyen azért, mert olcsóbb, tízből hárman pedig azért, mert gyorsabb.

A havonta legalább néhányszor vonatot használók körében tízből négyen vagy ingyen utaznak, vagy pedig csak helyjegyet vásárolnak. A megkérdezettek negyede kedvezményes jegyet vásárol, tízből három válaszadó teljes árú jeggyel utazik. A megkérdezettek 4 százaléka mondta azt, hogy használ vármegye- vagy országbérletet.

Tízből heten mondták azt, hogy inkább elégedettek a MÁV szolgáltatásaival az elmúlt években, tízből hárman pedig, hogy inkább nem. Minden második válaszadó szerint javult, tízből három megkérdezett szerint nem változott, a válaszadók közel negyede szerint pedig romlott a MÁV szolgáltatásának színvonala.

Leginkább azzal elégedettek az emberek, mennyire könnyű jegyet vásárolni, a leginkább pedig azzal elégedetlenek, hogy mennyire késnek a vonatok.


Tízből hét megkérdezett (70 százalék) mondta azt, hogy vagy ritkábban, vagy pedig soha nem utazik vonaton. Minden hetedik (14 százalék) válaszadó évente egy-kétszer utazik, minden tizennegyedik (7 százalék) pedig néhány havonta egyszer. 4 százalék utazik néhány hetente, 3 százalék hetente egyszer-kétszer, 1 százalék pedig minden nap, vagy szinte minden nap.

Azok közül, akik legalább néhányszor utaznak vonattal egy hónapban, 16 százalékuk mondta azt, hogy azért tesznek így, mert nincs más lehetőségük. Tízből hatan (57 százalék) választhatnának buszt, vagy más közösségi eszközt is, tízből öten (51 százalék) pedig mehetnének saját autóval is.

Azok körében, akik választhatnának más utazási lehetőséget is, tízből heten (72 százalék) mondták azt, hogy azért választják mégis a vonatot, mert kényelmesebb, tízből négyen (39 százalék) azért mert olcsóbb, tízből hárman (30 százalék) pedig azért, mert gyorsabb.

A havonta legalább néhányszor vonatot használók körében tízből négyen (38 százalék) vagy ingyen utaznak, vagy pedig csak helyjegyet vásárolnak. Leginkább a 60 évnél idősebbek nyilatkoztak így. (89 százalék).

A megkérdezettek negyede (26 százalék) kedvezményes jegyet vásárol. Leginkább a 18-29 év közöttiek mondták ezt.

Tízből három válaszadó (30 százalék) teljes árú jeggyel utazik. Leginkább a 30-44 közöttiek nyilatkoztak így.

A megkérdezettek 4 százaléka mondta azt, hogy használ vármegye- vagy országbérletet. Leginkább még relatíve a 18-29 év közöttiek mondták ezt (17 százalék).

A havonta legalább néhányszor vonatot használok körében tízből heten (68 százalék) mondták azt, hogy inkább elégedettek a MÁV szolgáltatásaival az elmúlt években. Leginkább a kisebb városokban (71 százalék) és a Budapesten (69 százalék) élők mondták ezt.

Tízből hárman (31 százalék) inkább nem elégedettek a MÁV-val. Leginkább a községekben (47 százalék) és a megyeszékhelyen élők (42 százalék) mondták ezt.

Szintén a havonta legalább néhányszor vonatot használok körében minden második (47 százalék) válaszadó mondta azt, hogy javult a korábbi évekhez képest a MÁV szolgáltatásának színvonala. Így nyilatkozott tízből hat (58 százalék) Fidesz szavazó, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül minden második (48 százalék), illetve tízből közel négy (36 százalék) bizonytalan szavazó.

Tízből három (29 százalék) megkérdezett szerint nem változott a MÁV színvonala. Így gondolja tízből négy (40 százalék) bizonytalan szavazó, tízből három (30 százalék) Fidesz szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak az 5 százaléka.

A válaszadók közel negyede (23 százalék) szerint romlott a MÁV szolgáltatásának színvonala. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül minden második (47 százalék), a bizonytalan szavazók negyede (24 százalék), illetve a Fidesz szavazók 9 százaléka.

Tízből hat (60 százalék) válaszadó szerint a MÁV által nyújtott szolgáltatás a színvonalhoz képest éppen megfelelő árú, 16 százalék szerint drága, 12 százalék szerint pedig olcsó.

A MÁV szolgáltatásai közül tízből közel nyolcan (77 százalék) inkább elégedettek azzal, mennyire könnyű jegyet vásárolni. A megkérdezettek közel háromnegyede (73 százalék) inkább elégedett a fűtéssel, légkondicionálással, illetve az utasok tájékoztatásával. Tízből heten (70 százalék) választották még a tisztaságot.

Leginkább a pontossággal nem elégedettek az emberek, a vonatot használok körében majd minden második (46 százalék) válaszadó mondta ezt.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. augusztus 30 – szeptember 07. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő  telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.