Pártok támogatottsága – 2018 november

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából november 14. és 21. között 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságának alakulását. Fidesz-KDNP támogatottsága 25 százalék, az MSZP-P és a Jobbiké 8 százalék.

Fidesz-KDNP támogatottsága a múlt havi csökkenés után ebben a hónapban egy százalékpontot növekedett, így 25 százalék.

Az MSZP-P támogatottsága az elmúlt hónapok változatlansága után egy százalékpontot csökkentve 8 százalék.

Jobbik esetében az elmúlt hónapok lassú csökkenése tovább folytatódott az erózió; újabb egy százalékpontot csökkenve 8 százalék a támogatottság.

Pártok támogatottsága, 2018 november

Az LMP támogatottsága nem változott, és 2 százalék, a DK esetében viszont egy százalékpontot csökkent, és így 2 százalék. A Kétfarkú Kutya párt  és a Momentum esetében sem változott a támogatottság, így azok 2 és  1 százalék. A Mi hazánk mozgalom párt támogatottsága megjelenése óta először a múlt hónapban elérte az 1 százalékot; ez ebben a hónapban sem változott. Az MLP-nek viszont ez most sem sikerült. Az Együttet pedig megszűnése okán ettől 2018 júniustól nem mérjük. A bizonytalanok aránya a múlt havi növekedés után, most újra két százalékpontot növekedett, 49 százalék.

Pártok támogatottsága, 2017 december – 2018 november
A kutatás eredményeiről további részletek, például az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása és a biztos szavazó pártválasztók preferenciái a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2018. november 14 – 21 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.