A többség családi pénztárcáját jobban megterhelik az idei karácsonyi kiadások

A Publicus Intézet a Népszava megbízásából december 12-15. között 1003 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az embereket a karácsonyi szokásaikról.

Tízből hét megkérdezett a szentestét a szűk családjával tölti, azokkal, akikkel egy háztartásban lakik, minden ötödik válaszadó pedig a tágabb családjával. Minden tizedik megkérdezett egyedül tölti a szentestét.

A megkérdezettek átlagosan 6,4 embernek szoktak ajándékot vásárolni Karácsonykor. Minden második válaszadó minden közeli hozzátartozót megajándékoz. Tízből hárman elsősorban a gyerekeket, de néhány felnőttet is, tízből ketten pedig csak a gyerekeket ajándékozzák meg.

Tízből közel négy válaszadó 10-40 ezer forintot, a megkérdezettek harmada 40-100 ezer forintot, közel ötöde több mint 100 ezer forintot, 7 százalék pedig legfeljebb 10 ezer forintot költ az idén karácsonyi ajándékokra.

Minden tizedik válaszadónak a karácsonyi kiadások, a favásárlás, az ajándékok, az ünnepi ételek, italok, családlátogatások nagy anyagi megterhelést jelentenek, így nem is tudja úgy megünnepelni a karácsonyt, ahogy szeretné. Közel minden második megkérdezettnek ezek szintén nagy anyagi megterhelést jelentenek, de még ki tudja gazdálkodni.

A válaszadók harmada vagy jelentősen többet vagy pedig valamivel többet költ az idén a Karácsonyra, mint tavaly

Tízből hat válaszadó mondta azt, hogy jobban megterhelik a családi kasszát a karácsonyi kiadások, mint a korábbi években.


Tízből hét (68 százalék) megkérdezett a szentestét a szűk családjával tölti, azokkal, akikkel egy háztartásban lakik. Leginkább a 18-29 év közöttiek mondták ezt.

Minden ötödik (21 százalék) válaszadó a szentestét a tágabb családjával tölti, nem csak az egy háztartásban élőkkel. A 45-59 év közöttiek 25, illetve a 60 évnél idősebbek 26 százaléka nyilatkozott így.

Közel minden tizedik (9 százalék) megkérdezett egyedül tölti a szentestét. A 60 évnél idősebbek 16 százaléka mondta ezt.

Tízből közel kilenc (86 százalék) válaszadó nem tervezi, hogy elutazik Karácsonykor. 11 százalék belföldre, családtagokhoz utazik, és csak 3 százalék megy egyéb más helyre.

A megkérdezettek átlagosan 6,4 embernek szoktak ajándékot vásárolni Karácsonykor. (A férfiaknál 5,7, a nőknél pedig 7,0 ez az arány. Minden nyolcadik (12 százalék) válaszadó senkinek sem vesz ajándékot.

Minden második (50 százalék) válaszadó minden közeli hozzátartozót megajándékoz. Tízből hárman (31 százalék) elsősorban a gyerekeket, de néhány felnőttet is, tízből ketten (18 százalék) pedig csak a gyerekeket ajándékozzák meg.

Tízből nyolc (79 százalék) válaszadó az ajándékokat jellemzően vásárolja. Tízből kilenc (89 százalék) férfi, és tízből hét (71 százalék) nő nyilatkozott így.

A megkérdezettek 2 százaléka az ajándékokat jellemzően készíti. A nőknél 2 százalék, a férfiaknál 1 százalék ez az arány.

A válaszadók ötöde (19 százalék) vásárol és készít is ajándékokat. A férfiak 11 százaléka, illetve a nők 26 százaléka mondta ezt.

A válaszadók 44 százaléka személyesen vásárolja meg az ajándékokat. Leginkább a 60 évnél idősebbek (69 százalék) nyilatkoztak így.

Közel minden hatodik (17 százalék) megkérdezett az interneten keresztül rendeli meg az ajándékokat. Leginkább a 30-44 év közöttiek (28 százalék) mondták ezt.

Tízből négy (38 százalék) válaszadóra jellemző, hogy személyesen és interneten is vásárol. Leginkább a 45-59 év közöttiek nyilatkoztak így.

A válaszadók enyhe többsége (54 százalék) keresi az akciós termékeket az ajándékozáshoz. Leginkább a 30-44 év közöttiek mondták ezt.

Minden második (49 százalék) válaszadó szerint nagyon jellemző az, hogy a kereskedők emelik az árakat az ünnepek előtt. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak és a bizonytalan szavazóknak az enyhe többségre (54 és 52 százalék), illetve tízből közel négy (37 százalék) Fidesz szavazó.

Tízből közel három (27 százalék) megkérdezett szerint vannak olyan kereskedők, akik emelik ilyenkor az árakat, de ez nem általános. Így gondolja a Fidesz szavazók harmada (35 százalék), illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak és a bizonytalan szavazóknak a közel negyede (23 és 24 százalék).

(A válaszadók 15 százaléka szerint ez a jelenség egyáltalán nem jellemző)

Tízből közel négy (38 százalék) válaszadó 10-40 ezer forintot, a megkérdezettek harmada (35 százalék) 40-100 ezer forintot, közel ötöde (17 százalék) több mint 100 ezer forintot, 7 százaléknyian pedig legfeljebb 10 ezer forintot költ az idén karácsonyi ajándékokra.

Minden tizedik (10 százalék) válaszadónak a karácsonyi kiadások, a favásárlás, az ajándékok, az ünnepi ételek, italok, családlátogatások nagy anyagi megterhelést jelentenek, így nem is tudja úgy megünnepelni a karácsonyt, ahogy szeretné. Leginkább a 60 évnél idősebbek (14 százalék), és a legfeljebb 8 általánost végzettek (12 százalék) mondták ezt.

Közel minden második (46 százalék) megkérdezett úgy nyilatkozott, hogy nagy anyagi megterhelést jelenetek neki a karácsonyi kiadások, de ki tudja gazdálkodni. Itt is leginkább a 60 évnél idősebbek (55 százalék), és a legfeljebb 8 általánost végzettek (52 százalék) mondták ezt.

Tízből négy (41 százalék) válaszadó mondta azt, hogy nem jelent anyagi gondot neki a fent felsorolt karácsonyi kiadások. Leginkább a diplomások (53 százalék) nyilatkoztak így.

A válaszadók harmada (35 százalék) vagy jelentősen többet (12 százalék) vagy pedig valamivel többet költ az idén a Karácsonyra, mint tavaly. A többség (55 százalék) ugyanannyi költ, 7 százalék pedig kevesebbet.

Tízből hat (59 százalék) válaszadó mondta azt, hogy jobban megterhelik a családi kasszát a karácsonyi kiadások, mint a korábbi években.

A válaszadók 13 százaléka szerint nehezíteni fogja a karácsonyi készülődést, hogy vasárnap, vagyis december 24-én az üzletek egy része zárva tart.

Tízből hat (62 százalék) megkérdezett szerint a karácsonyi zárvatartás növeli az ünnepek előtti zsúfoltságot a boltokban.

Minden második (51 százalék) válaszadó minden évben szokta támogatni valamilyen módon a rászorulókat Karácsonykor. A nők 60 százaléka, illetve a férfiak 41 százaléka mondta ezt.

A megkérdezettek ötöde (21 százalék) szokta támogatni a rászorulókat ilyenkor, de nem minden évben.

Tízből hárman (28 százalék) nem adományoznak ilyenkor. A férfiak 37 százaléka, a nőknek pedig a 20 százaléka nyilatkozott így.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. december 12–15. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1003 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg