Pártok támogatottsága – 2018 szeptember

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából szeptember 12. és 19. között 1001 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságának alakulásátFidesz-KDNP támogatottsága 25 százalék, az MSZP-P és a Jobbiké 9 százalék.

Fidesz-KDNP támogatottsága ebben a hónapban egy százalékpontot növekedett, 26 százalék.
Az MSZP-P támogatottsága a múlt hónapban mérthez képest változatlan, 9 százalék.
Jobbik támogatottsága múlt hónap után újra egy százalékpontot csökkent, és így 9 százalék.
Pártok támogatottsága, 2018 szeptember

Az LMP támogatottsága változatlan, 3 százalék, a DK esetében egy százalékpontot növekedve, 3 százalék. A Kétfarkú Kutya párt egy százalékpontot növekedve, 2 százalék, míg a Momentum esetében nem változott a támogatottság, 1 százalék. Az MLPés a Mi hazánk mozgalom párt támogatottsága nem érte el az egy százalékot, az Együttet pedig megszűnése okán ettől 2018 júniustól nem mérjük. A bizonytalanok aránya további négy százalékpontot csökkenve, 45 százalék.

Pártok támogatottsága, 2017 október – 2018 szeptember
A kutatás eredményeiről további részletek, például az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása és a biztos szavazó pártválasztók preferenciái a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2018. szeptember 12 – 18 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1001 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.