Pártok támogatottsága – 2018 augusztus

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, augusztus 10. és 17. között, 998 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságának alakulásátFidesz-KDNP támogatottsága 25 százalék, az MSZP-P támogatottsága 9, a Jobbiké 10 százalék.

A Fidesz-KDNP támogatottsága ebben a hónapban is változatlan, 25 százalék.
Az MSZP-P támogatottsága a múlt hónapban mérthez képest egy százalékpontot csökkenve, 9 százalék.
A Jobbik támogatottsága szintén egy százalékpontot csökkent, és így 10 százalék.
Pártok támogatottsága, 2018 augusztus
Az LMP támogatottsága változatlan, 3 százalék, a DK esetében sem változott az érték, továbbra is 2 százalék. A Kétfarkú Kutya párt és a Momentum esetében sem változott a támogatottság, és 1-1 százalék. Az MLP, és a Mi hazánk mozgalom párt támogatottsága nem érte el az egy százalékot, az Együttet pedig megszűnése okán ettől 2018 júniustól nem mérjük. A bizonytalanok aránya további két százalékpontot növekedve, 49 százalék.
Pártok támogatottsága, 2017 szeptember – 2018 augusztus
A kutatás eredményeiről további részletek, például az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása és a biztos szavazó pártválasztók preferenciái a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2018. augusztus 10 – 17 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 998 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.