Pártok támogatottsága – 2022 december

Publicus Intézet a Népszava megbízásából december 12-16. között 1002 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát.

Az elmúlt két évben az elégedettség egyedül a választás hónapjában volt a pozitív tartományban, ám a választás óta drámaian csökkent. Míg áprilisban csupán 46 százalék volt az elégedetlenek aránya, addig decemberre ez az arány másfélszeresére, 69 százalékra ugrott. A legnagyobb elégedetlenség október-november tájékán volt (73-76 százalék), ez most némileg mérséklődött, de továbbra is a 70-es szint környékén maradt.

Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében a júliusi 12 százalékpontos csökkenés után némileg visszakorrigált, négy százalékpontot növekedve, 28 százalék.

bizonytalanok aránya júliusi 14 százalékpontos növekedés után most 7 százalékpontot csökkenve 39 százalék.

Az ellenzéki pártok közül a DK erősödött 2 százalékponttal a nyárhoz képest, jelenleg 9 százalékon áll.

Amennyiben az ellenzéki pártok a 2022. áprilisi választásokhoz hasonló módon fognának össze, akkor az összes megkérdezett körében 26 százalékot kapnának. Ez az augusztusi felmérésünkhez képest két százalékpontnyi növekedést jelent.

Fidesz-kormány által hozott megszorító intézkedések, a rezsinövelés, illetve a KATA adónem kvázi megszüntetéséből fakadó adóemelés drámai hatással voltak a párt támogatottságának alakulására. A nyár első felében a kormánypárt népszerűsége mindegy 12 százalékponttal csökkent, innét sikerült augusztus hónapban 4 százalékkal visszakapaszkodnia – a bizonytalanok táborából erősítve.

Ez a visszanövekedés azonban az őszre megállt (a csúcson szeptemberben volt 29 százalékkal), az infláció emelkedése és megélhetési válság erősödése ugyanis gátat szabott a Fidesznek. A kormánypárt támogatottsága 27-28 százalék között mozgott az elmúlt hónapokban az összes megkérdezett körében, az ellenzéki pártok támogatottsága pedig minimális mértékben növekedett.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. december 12 – 16. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1002 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.