Pártok támogatottsága – 2022 augusztus

Publicus Intézet a Népszava megbízásából augusztus 25-30. között 1000 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát.

Az elmúlt másfél évben a elégedetlenség egyedül a választás hónapjában volt a pozitív tartományban, ám a választás óta drámaian csökken. Míg áprilisban csupán 46 százalék volt az elégedetlenek aránya, addig júliusra ez kétszeresére, 70 százalékra ugrott. Most augusztusban tízből hét (71 százalék) megkérdezett mondta azt, hogy inkább nem elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok.

Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében a júliusi 12 százalékpontos csökkenés után némileg visszakorrigált, négy százalékpontot növekedve, 28 százalék.

Az ellenzéki pártok támogatottsága a múlt hónapokhoz képest érdemben nem változott, mindössze egy százalékpontot növekedve, 24 százalék.

bizonytalanok aránya a júliusi 14 százalékpontos növekedés után most 4 százalékpontot csökkenve 42 százalék.

Az ellenzéki pártok támogatói körében megfigyelhető enyhe mozgásokat a Jobbik táján zajló folyamatok mozgatják. A Jobbik támogatottsága csökkent, míg az eltűnő szavazók koncentráltan egyik más pártnál sem jelentek meg. A Jobbik volt elnöke, Jakab Péter által alapított „A Nép Pártján” mozgalom a potenciális válaszlehetőségek között volt a kutatás során, ám az érkezett válaszok aránya nem érte el az egy százalékot.

Amennyiben az ellenzéki pártok a 2022. áprilisi választásokhoz hasonló módon fognának össze, akkor az összes megkérdezett körében 24 százalékot kapnának. Ez a múlt hónaphoz képest egy százaléknyi növekedést jelent.

Fidesz-kormány által hozott megszorító intézkedések, a rezsinövelés, illetve a KATA adónem kvázi megszüntetéséből fakadó adóemelés, drámai hatással voltak a párt támogatottságának alakulására. A nyár első felében a kormánypárt népszerűsége mindegy 12 százalékponttal csökkent, innét sikerült augusztus hónapban 4 százalékkal visszakapaszkodnia – a bizonytalanok táborából erősítve. A Fidesz támogatottságának a változása a nyár folyamán alig volt hatással az ellenzék táborára.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. augusztus 25 – 30. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.