Pártok támogatottsága – 2022 július

Publicus Intézet a Népszava megbízásából július 20-22. között 1004 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát.

Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében tizenkét százalékpontot csökkenve, 24 százalék.

Az ellenzéki pártok támogatottsági a múlt hónapokhoz képest érdemben nem változott.

A bizonytalanok aránya 46 százalék, az elmúlt hónapokhoz képest 14 százalékpontot növekedett.

Pártok támogatottsága - 2022 július
Pártok támogatottsága – 2022 július

Amennyiben az ellenzéki pártok a 2022 áprilisi választásokhoz hasonló módon fognának össze, akkor az összes megkérdezett körében 23 százalékot kapnának. Ez a múlt hónaphoz képest nem változott.

Pártok támogatottsága - 2022 július
Pártok támogatottsága – 2022 július

A Fidesz-kormány által hozott megszorító intézkedések, a rezsicsökkentés lebontásának az elkezdése, illetve a KATA adónem kvázi megszüntetése, drámai hatással voltak a párt támogatottságának alakulására. A kormánypárt a választás után az ott elért eredménynél magasabban stabilizálta a táborát, egészen ezen intézkedések jelentette sokkig. Ez a csökkenés azonban egyáltalán nem volt hatással az ellenzék táborára, az elvándorló szavazók teljes egészében a bizonytalanok között kötöttek ki – egyelőre.

Pártok támogatottsága - 2022 május -július
Pártok támogatottsága – 2022 május -július

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. július 20 – 22. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1004 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.