Egy évvel a győzelem után: mérlegen Karácsony Gergely

Publicus Intézet a Népszava megbízásából 2019 decembertől havonta folyamatosan, legutoljára 2020 szeptember 28. és október 1. között, 1000-1000 fő megkérdezésével a fővárosi lakosok körében készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az emberek véleményét Karácsony Gergely főpolgármesteri tevékenységével kapcsolatban.

Minden második megkérdezett összességében inkább elégedett Karácsony Gergely főpolgármesterként végzett munkájával. Míg 2019 decemberében a megkérdezettek harmada ítélte meg inkább pozitívan a főpolgármester munkáját, addig 2020 szeptemberében már a válaszadók fele.

Ezzel együtt növekedett az elégedetlenek aránya is. Míg 2019 decemberében a megkérdezettek negyede volt inkább nem elégedett Karácsony Gergely munkájával, addig ezt 2020 szeptemberben már tízből négyen mondták.

A DK, a Momentum és az MSZP-P szavazók döntő többsége inkább elégedetten nyilatkozott Karácsony Gergely főpolgármesterként végzett munkájáról. Ennek a három ellenzéki pártnak a szavazói némileg elégedettebbek most Karácsonnyal, mint 2019 decemberében voltak.

Míg 2019 decemberében tízből kettő bizonytalan szavazó nyilatkozott pozitívan a főpolgármester munkájáról, addig 2020 szeptemberében már tízből négy. A Fidesz szavazóknak azonban csak alig 7 százaléka elégedett most Karácsony Gergellyel.

A megkérdezettek fele vagy biztosan, vagy valószínűleg, vagy pedig egy széleskörű ellenzéki összefogás esetén tudná elképzelni, hogy egy most vasárnapi főpolgármester-választáson Karácsony Gergelyre szavazzon.

Ezzel együtt azok is többen vannak most, akik vagy bizonyosan (33 százalék), vagy pedig valószínűleg (7 százalék) nem szavaznának Karácsonyra, ha most újra önkormányzati választásra kerülne sor.


Minden második (49 százalék) megkérdezett összességében inkább elégedett Karácsony Gergely főpolgármesterként végzett munkájával. Tízből négyen (40 százalék) azonban nem elégedettek azzal, ahogy Karácsony Budapestet vezeti.

A válaszadók hónapra-hónapra változó arányban, de inkább elégedettek Karácsonnyal. (A legelégedettebbek 2020 áprilisában voltak vele (63 százalék), a koronavírus járvány magyarországi kezdete környékén).

Míg 2019 decemberében a megkérdezettek harmada ítélte meg inkább pozitívan a főpolgármester munkáját, addig 2020. szeptemberben már a válaszadók fele. Ezzel együtt növekedett az elégedetlenek aránya is – ahogy ismerték meg az új főpolgármester munkáját a Budapestiek. Míg 2019 decemberében a megkérdezettek negyede (25 százalék) volt inkább nem elégedett Karácsony Gergely munkájával, addig ezt 2020. szeptemberben már tízből négyen (40 százalék) mondták ezt.

2020 szeptemberében a DK, a Momentum (91 százalék), és az MSZP-P (85 százalék) szavazók döntő többsége inkább elégedetten nyilatkozott Karácsony Gergely főpolgármesterként végzett munkájáról. Ennek a három ellenzéki pártnak a szavazói némileg elégedettebbek most Karácsonnyal, mint 2019 decemberében voltak (akkor 91-60-75 volt az arány.)  

Míg 2019 decemberében tízből kettő (23 százalék) bizonytalan szavazó nyilatkozott pozitívan a főpolgármester munkájáról, addig 2020 szeptemberében már tízből négy (43 százalék).

A Fidesz szavazóknál is látható némi javulás: ugyanezen két időpontot nézve 2 százalékról 7 százalékra növekedett az inkább elégedettebbek aránya. Érdemes megjegyezni, hogy a koronavírus hazai megjelenésének az időpontjában (2020 március és április) jóval pozítivabban nyilatkoztak a kormánypárti szavazók: akkor minden ötödik (19 százalék) Fidesz szavazó összességében inkább elégedett volt Karácsony Gergely főpolgármesterként végzett munkájával.

A megkérdezettek fele (49 százalék) vagy biztosan (35 százalék), vagy valószínűleg (11 százalék), vagy pedig egy széleskörű ellenzéki összefogás esetén (3 százalék) el tudná képzelni, hogy egy most vasárnapi főpolgármester-választáson Karácsony Gergelyre szavazzon. Tízből négy (40 százalék) válaszadó vagy biztosan nem (33 százalék), vagy pedig nem valószínű (7 százalék) hogy rá adná a voksát.

2019 decemberi felmérésünkhöz képest jelentősebben növekedett azok aránya, akik most biztosan Karácsony Gergelyre szavaznának (27-ről 35 százalékra), így összességében némileg többen vannak azok is, akik különböző hajlandósággal, de megadnák a bizalmat a mostani városvezetőnek. (47 és 49 százalék).

Ezzel együtt azok is többen vannak most, akik vagy bizonyosan (33 százalék), vagy pedig valószínűleg (7 százalék) nem szavaznának Karácsonyra (2019 szeptemberében összességében 36 százalék volt ez az arány, most pedig már 40 százalék).

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2020. szeptember 28. és október 1. között a Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 1003 fő hibrid, telefonos és online megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Mikrocenzus 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, és iskolai végzettség szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a Budapesten élők hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb budapesti lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.