Pártok támogatottsága – 2022 március eleje

Publicus Intézet a Népszava megbízásából március 7-11. között 1001 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a kormány és az ellenzék támogatottságát.

(This research is available in English here)

Ha most vasárnap országgyűlési választások lennének, a válaszadók 33 százaléka a Fidesz-KDNP szövetségre, 31 százaléka pedig az Egységben Magyarországért szövetségre szavazna – az összes megkérdezett körében. 

A Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága egy, a MI Hazánk Mozgalomé kettő százalék; az összes egyéb párt összesen egy százaléknyi támogatottsággal bír. A bizonytalanok aránya 32 százalék.

Az ukrajnai orosz invázió hatására elbizonytalanodás volt megfigyelhető mindkét politikai oldal támogatói között, azonban az markánsabb volt az ellenzéki szavazók körében – azt tükrözik az invázió első hetében mért adatok. Az orosz agresszió második hetében mért adatok érdemi visszakorrigálást mutatnak. A korábban bizonytalanná vált ellenzéki szavazók visszatalálnak az Egységben Magyarországért szövetséghez, míg a kormánypártok táborát megosztja a Fidesz-KDNP aggresszióhoz való viszonyulása, és ez lassú eróziót okoz körükben.

Hat ellenzéki párt (DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd) a 2022-es országgyűlési választásokon szövetségben indul az „Egységben Magyarországét” névvel, így a Publicus Intézet a kampányidőszakban ezekről nem, csak a hivatalos indulókról közöl adatot.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatóak. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

(This research is available in English here)

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. március 7 – 11. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1001 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.