Tízből heten elégedettek Veres Pál miskolci polgármester eddigi munkájával

Publicus Intézet június 26-30. között 807 fő megkérdezésével készített miskolci reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az itt lakók elégedettségét, illetve a helyi politikusok népszerűségét.

Tízből hat megkérdezett mindent összevetve inkább elégedett Miskolcon.

Tízből hét válaszadó összességében inkább elégedett Veres Pál eddigi munkájával. Tízből hat megkérdezett mondta azt, hogy a jelenlegi polgármester inkább alkalmas Miskolc vezetésére.

Tízből hat válaszadó vagy biztosan (45 százalék), vagy pedig valószínűleg (14 százalék) Veres Pálra szavazna egy most vasárnapi polgármester-választáson.

A Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében 22 százalék, a DK-é 11 százalék, az MSZP-é 5 százalék, a Momentumé 3 százalék, a Jobbiké pedig 2 százalék.

Ha most vasárnap országgyűlési választás lenne, a válaszadók 27 százaléka a Fideszre, a 26 százalék pedig az ellenzéki összefogás szövetségére (DK, Momentum, MSZP, Jobbik, LMP, Párbeszéd) szavazna. Amennyiben a DK külön listán indulna, a szavazatok 5 százalékát kapná meg (a többi ellenzéki párt pedig 21 százalékot kapna).


Tízből hat (61 százalék) megkérdezett mindent összevetve inkább elégedett Miskolcon. Leginkább a peremvidékeken mondták ezt (72 százalék), legkevésbé pedig az Avason (53 százalék).

Tízből hét (68 százalék) válaszadó összességében elégedett Veres Pál polgármester eddigi munkájával. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből kilenc (89 százalék), a bizonytalan szavazók kétharmada (65 százalék), illetve minden második (51 százalék) Fidesz szavazó.

Tízből hat (61 százalék) megkérdezett mondta azt, hogy Veres Pál inkább alkalmas Miskolc vezetésére. Hegedűs Andreát (DK) tízből hárman (28 százalék), Pakusza Zoltánt (Mi Hazánk) tízből ketten (20 százalék) tartják inkább alkalmasnak. Hollósy Andrást (Fidesz) minden nyolcadik (12 százalék) Szinay Attilát (Fidesz) pedig minden kilencedik (11 százalék) válaszadó mondta inkább alkalmasnak.

Közel minden második (45 százalék) megkérdezett biztosan Veres Pálra szavazna egy most vasárnapi polgármester-választáson. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a közel háromnegyede (73 százalék), tízből négy (41 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók ötöde (21 százalék.

A válaszadók 14 százaléka valószínű, hogy rá szavazna. Pártpreferenciák alapján itt nincs nagy különbség.

A megkérdezettek 1 százaléka mondta azt, hogy csak egy széleskörű összefogás esetén szavazna rá. Ezt közölte a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 3 százaléka.

A válaszadók 4 százaléka nem valószínű, hogy Veres Pálra szavazna. Így nyilatkozott a Fidesz szavazók 9 százaléka, a bizonytalan szavazók 3 százaléka, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 2 százaléka.

Minden ötödik (21 százalék) megkérdezett mondta azt, hogy biztosan nem szavazna Veres Pálra egy most vasárnapi polgármester-választáson. Ezt közölte tízből négy (41 százalék) Fidesz szavazó, minden ötödik (20 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 4 százaléka.

A Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében 22 százalék, a DK-é 11 százalék, az MSZP-é 5 százalék, a Momentumé 3 százalék, a Jobbiké 2 százalék. A csak egy ellenzéki összefogásra szavazni hajlandók aránya 5 százalék.

A Mi Hazánk támogatottsága 3 százalék, a Kétfarkú Kutya Párté pedig 1 százalék.

Közel minden második (47 százalék) válaszadó bizonytalan abban, melyik pártra szavazna egy most vasárnapi országgyűlés választáson.

Ha most vasárnap országgyűlési választás lenne, a válaszadók 27 százaléka a Fideszre, a 26 százalék pedig az ellenzéki összefogás szövetségére (DK, Momentum, MSZP, Jobbik, LMP, Párbeszéd) szavazna. 2 százalék egyéb pártot mondott, 6 százalék biztos nem menne el, 38 százalék pedig vagy nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

Amennyiben a DK külön listán indulna, a szavazatok 5 százalékát kapná meg, a többi ellenzéki párt (Momentum, MSZP, Jobbik, LMP, Párbeszéd, MMM) összefogva 21 százalékot, az egyéb pártok pedig 3 százalékot érnének el. (6 százalék nem menne el szavazni, 38 százalék pedig vagy nem akart, vagy pedig nem tudott válaszolni a kérdésre).

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. június 26 – 30. között a Publicus Intézet készítette Miskolc felnőtt népességét reprezentáló 807  fő telefonos megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3.46 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb miskolci lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.