Pártok támogatottsága – 2019 január

A Publicus Intézet a Népszava megbízásából január 9-16 között, 1009 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságának alakulását. Fidesz-KDNP támogatottsága 23 százalék, az MSZP-P támogatottsága 9, és a Jobbiké 10 százalék.

Fidesz-KDNP támogatottsága a múlt havi csökkenés után ebben a hónapban nem változott, így 23 százalék.

Az MSZP-P támogatottsága a múlt hónapi egy százalékpontos növekedés után nem változott, így 9 százalék.

Jobbik esetében a múlt havi egy százalékpontos emelkedés után újabb egy százalékpontot emelkedett, így 10 százalék.

Pártok támogatottsága, 2019 január

Az LMP és a DK támogatottsága nem változott, 2, illetve 3 százalék. A Kétfarkú Kutya párt és a Momentum támogatottsága sem változott, így 1, illetve 2 százalék a támogatottságuk. A Mi Hazánk Mozgalom Párt támogatottsága egy százalékot növekedve most elérte az 1 százalékot, azonban aMLP-nek ez nem sikerült. A bizonytalanok aránya az elmúlt hónapok növekedése után, most két százalékpontot csökkent, 48 százalék.

Pártok támogatottsága, 2018 február – 2019 január
A kutatás eredményeiről további részletek, például az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása és a biztos szavazó pártválasztók preferenciái a kedden megjelenő Népszavában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2019. január 9 – 16 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1009 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.