A többség szerint a jelenlegi törvények hatékonyabb betartatásával lehetne a gyerekeket jobban megvédeni

A Publicus Intézet a Népszava megbízásából február 27 – március 6. között 1000 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét aktuális gyermekvédelmi kérdésekről.

A válaszadók 84 százaléka inkább egyetért azzal az alaptörvényi változtatással, hogy a jövőben nem részesülhetnek elnöki kegyelemben a gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt elítélt bűnözők.

A megkérdezettek harmada szerint új jogszabályokkal, a törvények szigorításával, tízből hat válaszadó szerint ugyanakkor a jelenlegi törvények hatékonyabb betartatásával lehetne a gyerekeket a jelenleginél hatékonyabban megvédeni a pedofil bűnözőktől.

A kutatásban résztvevőket arról is kérdeztük, melyek a legfontosabb megoldandó problémák a gyermekvédelem területén: a válaszadók enyhe többsége szerint alaposabb alkalmassági vizsgálatnak kellene alávetni a gyermekvédelmi intézményekben dolgozókat. Minden ötödik megkérdezett szerint meg kellene erősíteni a jelzőrendszert a gyermekvédelemben. Minden kilencedik válaszadó szerint jobban meg kellene fizetni a gyermekvédelemben dolgozókat, a megkérdezettek 7 százaléka szerint pedig több nevelőszülőt kellene alkalmazni.

A bicskei gyermekotthonban történt bűncselekmények esetében tízből hat válaszadó szerint az intézmény dolgozói, tízből négy megkérdezett szerint a hatóságok hibáztak. Tízből közel hárman az államot, illetve közel ugyanilyen arányban az akkori fővárosi vezetést nevezte még meg. (több választ is lehetett adni ennél a kérdésnél).


A válaszadók 84 százaléka inkább egyetért azzal az alaptörvényi változtatással, hogy a jövőben nem részesülhetnek elnöki kegyelemben a gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt elítélt bűnözők. Így nyilatkozott szinte az összes Fidesz szavazó (97 százalék), tízből nyolc (80 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a háromnegyede. (76 százalék)

A válaszadók harmada szerint új jogszabályokkal, a törvények szigorításával lehetne a gyerekeket a jelenleginél hatékonyabban megvédeni a pedofil bűnözőktől. Így gondolja a Fidesz szavazók 44 százaléka, tízből három (30 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül is tízből három (29 százalék).

Tízből hat (58 százalék) megkérdezett szerint a jelenlegi törvények hatékonyabb betartatásával lehetne a gyerekeket a jelenleginél hatékonyabban megvédeni a pedofil bűnözőktől. Így látja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a kétharmada (66 százalék), tízből hat (57 százalék) bizonytalan szavazó, illetve minden második (51 százalék) Fidesz szavazó.

Tízből nyolc (81 százalék) megkérdezett úgy gondolja, hogy lennének megoldások, hogy a jelenleginél hatékonyabban szűrje ki a rendszer a pedofil embereket a gyerekekkel dolgozók közül. (5 százalék szerint nem, 14 százalék pedig nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre).

A kutatásban résztvevőket arról is kérdeztük, melyek a legfontosabb megoldandó problémák a gyermekvédelem területén.

A válaszadók enyhe többsége szerint (54 százalék) alaposabb alkalmassági vizsgálatnak kellene alávetni a gyermekvédelmi intézményekben dolgozókat. Így nyilatkozott tízből hét (70 százalék) Fidesz szavazó, minden második (49 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 44 százaléka.

Minden ötödik (19 százalék) megkérdezett szerint meg kellene erősíteni a jelzőrendszert a gyermekvédelemben. Ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből három (29 százalék), a bizonytalan szavazók 16 százaléka, illetve a Fidesz szavazók 11 százaléka.

Minden kilencedik (11 százalék) válaszadó szerint jobban meg kellene fizetni a gyermekvédelemben dolgozókat. Így gondolja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül minden ötödik (19 százalék), minden kilencedik (11 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók 5 százaléka.

A megkérdezettek 7 százaléka szerint több nevelőszülőt kellene alkalmazni. Ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 8 százaléka, a bizonytalan szavazók szintén 8 százaléka, illetve a Fidesz szavazók 6 százaléka.

A bicskei gyermekotthonban történt bűncselekmények esetében tízből hat (59 százalék) válaszadó szerint az intézmény dolgozói, tízből négy (39 százalék) megkérdezett szerint a hatóságok hibáztak. Tízből közel hárman (28 százalék) az államot, illetve közel ugyanilyen arányban (27 százalék) az akkori fővárosi vezetést nevezte még meg. (több választ is lehetett adni ennél a kérdésnél).

A választásokön együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 44 százaléka, a bizonytalan szavazók 25 százaléka, illetve a Fidesz szavazók 14 százaléka mondta azt, hogy a bicskei gyermekotthonban történt bűncselekmények esetében az állam hibázott.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2024. február 27 – március 06. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.