Pártok támogatottsága Budapesten: kiélezett küzdelem

Fidesz és a Jobbik támogatottsága Budapesten alacsonyabb, mint országosan: 22, illetve 16 százalék, eközben az MSZP támogatottsága magasabb, 16 százalék. Az LMP szavazóinak aránya megegyezik az országos adattal, 3 százalék. Azonban a baloldali együttműködésben érdekelt pártok Budapesten erősebbek, mint országosan: míg DK 8 százalékon áll, az Együtt támogatottsága 3 százalék, a Párbeszédé 2 százalék. A Kétfarkú Kutya Párt a fővárosban 2 százalékot érne el most vasárnap.

2016_11_BUD_ppref.png

Publicus Intézet, a Vasárnapi Hírek megbízásából, november 5 és 10 között, 1007 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát Budapesten. A Fidesz és a Jobbik támogatottsága Budapesten alacsonyabb, mint országosan: 22, illetve 9 százalék, eközben az MSZP támogatottsága magasabb, 16 százalék. Az LMP szavazóinak aránya megegyezik az országos adattal, 3 százalék. Azonban a baloldali együttműködésben érdekelt pártok Budapesten erősebbek, mint országosan: míg DK 8 százalékon áll, az Együtt támogatottsága 3 százalék, a Párbeszédé 2 százalék. A Kétfarkú Kutya Párt a fővárosban 2 százalékot érne el „most vasárnap”.
Csakúgy mint országosan, a Fidesz támogatottsága Budapesten is kiemelkedő, 22 százalék.  Ez az arány azonban 5 százalékponttal alacsonyabb, mint az országos érték. A kormánypárt támogatóinak aktivitása hasonló az országoshoz, átlagosnak tekinthető.

Budapesten az MSZP egyértelműen a második legerősebb párt, támogatottsága 16 százalék. Az baloldali ellenzék, és így az MSZP is nagyobb bázissal rendelkezik a fővárosban, a különbség a párt esetében 4 százalékpont. Hasonlóan az országoshoz, az MSZP szavazók aktivitása a fővárosban is magas.

Jobbik szavazóinak aránya Budapesten 2 százalékponttal alacsonyabb az országosnál9 százalék. A párt a fővárosban nem a második, hanem a harmadik helyért küzd. Szavazóinak aktivitása, hasonlóan az országos adathoz, itt is meglehetősen alacsony.

2016_11_BUD_ppref.png

A többi párt megítélése minimálisan nem változott. Az LMP szavazóinak aránya megegyezik az országos adattal, 3 százalék. Azonban a baloldali együttműködésben érdekelt pártok Budapesten erősebbek, mint országosan. A DK 8 százalékon áll, ami kétszerese az országosan mért 4 százaléknak, az Együtt támogatottsága 3 százalék, ami a fővárosban felhelyezi a térképre a pártot, hasonlóan a Párbeszédhez (korábban Párbeszéd Magyarországért), amely 2 százalék. A Kétfarkú Kutya Párt a fővárosban 2 százalékot érne el most vasárnap, ami duplája az országos adatnak. A MLP támogatóinak az aránya a fővárosban sem érte el az egy százalékot.
A kutatás eredményeiről további részletek, például biztos szavazók preferenciái a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2016. november 5-10 között a Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 1007 fő telefonos megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.