A helyiek több mint háromnegyede szeretné, hogy Zuglónak legyen városközpontja

Publicus Intézet a Zuglói Önkormányzat megbízásából 2022. február 22 – 25. között 1006 fő megkérdezésével reprezentatív közvéleménykutatást készített a kerület lakosságának körében.

A zuglóiak több mint háromnegyede (78 százalék) szeretné, hogy Zuglónak legyen végre egy igazi városközpontja és főtere, ahol minden hivatali ügyét gyorsan és egy helyen tudja elintézni és ahol közösségi programokat, kulturális rendezvényeket is lehet tartani.

Ugyanilyen arányban (78 százalék) a zuglóiak azt is támogatnák, hogy a piac a hagyományait, őstermelői hangulatát megőrizve megújuljon, és a Bosnyák térre tervezett új, modern Városközpontban kapjon az eddiginél nagyobb helyet.

Az itt lakók háromnegyede (75 százalék) azt is szeretné, hogy a bevásárlást, egészségügyi ellátást, hivatali ügyintézést egyszerűen, egy jól megközelíthető és minden lakossági igényt kiszolgáló új városközpontban tudja elintézni.

Tízből hét (72 százalék) válaszadó szeretne egy új, korszerű, a jelenleginél is magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó egészségközpontot és szakrendelőt az új Városközpontban, a jelentős felújításra szoruló szakrendelők helyett.

A megkérdezettek többsége (54 százalék) egyetért azzal, hogy Zugló Önkormányzata kössön megállapodást a Zugló új Városközpontjának szomszédságában megvalósuló magánfejlesztés beruházójával.

Tízből öt aktív foglalkoztatott, tízből hat nyugdíjas és tízből hét egyéb inaktív státuszú támogatja az ötletet.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022 február 22-25 között a Publicus Intézet készítette Zugló felnőtt népességét reprezentáló 1006 fő telefonos és online megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség és városrész szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb zuglói lakos megkérdezésével kaptunk volna.