Nem kér a hatósági üzemanyagárból a többség

Publicus Intézet szeptember 04-09. között 1000 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét a benzinárak kapcsán.

Az autóhasználók átlagban 40 450 forintot költenek üzemanyagra egy hónapban. (2023 szeptemberében még 39 500 forint volt ez az összeg), illetve átlagosan 899 forintos üzemanyagárnál döntenének úgy, hogy a mindennapos közlekedés során áttérnek más közlekedési módra. (2023 szeptemberében 890 forint, 2023 januárjában pedig még 937 forint volt az átlag).

Azok körében, akik váltottak, vagy pedig váltanának más közlekedési módra, a válaszadók közel háromnegyede mondta azt, hogy a tömegközlekedésre váltana. Közel minden nyolcadik megkérdezett a kerékpárt választaná.

Minden második megkérdezett nem szeretné, hogy az Orbán-kormány visszaállítsa a hatósági üzemanyagárakat.


Tízből hat (61 százalék) válaszadó mondta azt, hogy van autó a háztartásában. Leginkább a diplomások (70 százalék), a 18-29 év közöttiek (69 százalék) és a férfiak (71 százalék) mondták ezt.

Azok körében, akiknek van autója, a megkérdezettek kétharmadának (66 százalék) benzines, közel negyedének (23 százalék) dízeles2 százalékának hibrid, 1 százalékának tisztán elektromos, 1 százalék gáz meghajtású kocsival rendelkezik. 6 százalék mondta azt, hogy több autója van, köztük hagyományos üzemű (benzines, dízel) és nem hagyományos üzemű.

Azok közül, akik hagyományos üzemű autóval (is) rendelkeznek, minden második válaszadó mondta azt (49 százalék), hogy majdnem minden nap közlekedik a kocsijával. Így nyilatkozott ebből a körből tízből hat (60 százalék) Fidesz szavazó, minden második (52 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből négy.

A megkérdezettek negyede (25 százalék) hetente 2-3-szor, közel ötöde (17 százalék) hetente, minden tizedik (10 százalék) válaszadó pedig ennél is ritkábban közlekedik autóval.

Tízből három (29 százalék) válaszadó 0-10 ezret, 15 százaléknyian 11-20 ezret, szintén 15 százaléknyian 21-30 ezret, minden kilencedik (11 százalék) megkérdezett 31-40 ezret, minden tizenegyedik (9 százalék) 41-51 ezret, minden ötödik válaszadó pedig több mint 50 ezret költ havonta üzemanyagra a teljes háztartásban. (Több autó használása esetén az összegek összeadódnak).

Átlagban 40 450 forintot költenek üzemanyagra az autóhasználók egy hónapban. (2023 szeptemberében még 39 500 forint volt ez az összeg).

A megkérdezettek (azok közül, akik autóval közlekednek, illetve érdemi választ is adtak) átlagosan 899 forintos üzemanyagárnál döntenének úgy, hogy a mindennapos közlekedés során áttérnek más közlekedési módra. (2023 szeptemberében 890 forint, 2023 januárjában pedig még 937 forint volt ez az összeg).

Azok körében, akik váltottak, vagy váltanának más közlekedési módra, a megkérdezettek közel háromnegyede (73 százalék) mondta azt, hogy a tömegközlekedésre váltana. További 13 százalék kerékpárra váltana, 4 százalék saját elektromos, hibrid, vagy más nem hagyományos üzemű gépjárműre, szintén 4 százalék pedig közösségi elektromos autóra.

Minden nyolcadik (12 százalék) megkérdezett mondta azt, hogy vagy ment már külföldre kimondottan azért, hogy tankoljon (6 százalék), vagy pedig felmerült már ez benne (6 százalék).

Minden második (50 százalék) megkérdezett nem szeretné, hogy az Orbán-kormány visszaállítsa a hatósági üzemanyagárakat. Leginkább a Budapesten (59 százalék), és a társasházban élők (58 százalék) mondták ezt.

 A pártpreferenciát nézve így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből hét (68 százalék), a bizonytalan szavazók 44 százaléka, illetve a Fidesz szavazók negyede (27 százalék).

Tízből közel négy (37 százalék) válaszadó szeretné, hogy az Orbán-kormány visszaállítsa a benzinár stoppot. Leginkább a községekben (46 százalék), és a kertes házban (42 százalék) élők mondták ezt.

A pártpreferenciát nézve tízből hat (60 százalék) Fidesz szavazó, a bizonytalan szavazók harmada (34 százalék), illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a negyede (24 százalék) szeretné, hogy visszaálljanak a hatósági üzemanyagárak.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. szeptember 04–09. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.