Pártok támogatottsága: téli álom

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, november 11 és 15 között, 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát. A népszavazási kampány hatására már két hónapja megnövekedett a szavazói aktivitás, és ez erre a hónapra is megmaradt. Az elmúlt egy hónapban a Fidesz támogatottsága egy százalékponttal növekedett és 27 százalék, az MSZP, a Jobbik tábora is változatlan maradt 12, és 11 százalék, valamint a Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága immár harmadik hónapja 1 százalék. 

2016_11_ppref_idosor.png

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, november 11 és 15 között, 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát. A népszavazási kampány hatására már két hónapja megnövekedett a szavazói aktivitás, és ez erre a hónapra is megmaradt. Az elmúlt egy hónapban a Fidesz támogatottsága egy százalékponttal növekedett és 27 százalék, az MSZP, a Jobbik tábora is változatlan maradt 12, és 11 százalék, valamint a Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága immár harmadik hónapja 1 százalék.

Fidesz szavazóinak száma a népszavazási kampány alatt folyamatosan növekedett majd a múlt hónapban megtorpant, viszont ebben a hónapban ismét növekedett egy százalékpontot, így a párt támogatottsága 27 százalék. A párt támogatóinak aktivitása ebben a hónapban némileg növekedett.

Az MSZP támogatottsága már harmadik hónapja változatlan, továbbra is 12 százalék. A pártnak szavazói a kampány lecsengésével ismét meglehetősen aktívak.

Jobbik támogatóinak száma szintén harmadik hónapja változatlan, 11 százalék. A párt támogató továbbra is a legkevésbé aktívak, és nincs változás abban sem, hogy meglehetősen magas a párthoz lazán kötődők aránya.

2016_11_ppref.png

A többi párt megítélése minimálisan nem változott. Az LMP múlt hónapokhoz hasonlóan továbbra is 3 százalékon áll. A DK támogatóinak száma most egy százalékpontot növekedve újra 4 százalék. Az Együtt támogatottsága ebben a hónapban nem elérte el az 1 százalékot, viszont harmadjára ez sikerült a Kétfarkú Kutya Pártnak is. A PM és a MLP támogatóinak az aránya ebben a hónapban sem érte el az egy százalékot.

kvótanépszavazási kampány felrázta a szavazókat, és ez az aktivitás azóta is megmaradt. Ám, ahogy a kampány sem változatott az erőviszonyokon, azóta sem történt ebben érdemi változás. A pártok lényegében megtartották a kampány során szerzett szavazóikat, a bizonytalanok aránya egy százalékponttal csökkent, 41 százalék.

2016_11_ppref_idosor.png

A kutatás eredményeiről további részletek, például biztos szavazók preferenciái és az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók és az ATV Egyenes Beszéd műsorában voltak láthatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2016. november 11-15 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1100 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.