Pártok támogatottsága — 2019 október

Publicus Intézet Népszava megbízásából október 17-22 között, 1001 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságának alakulását. Az októberi önkormányzati választások után pár nappal készített kutatás eredménye szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága 39 százalék, az MSZP-P, a Jobbik és Momentum támogatottsága 7, a DK támogatottsága 8 százalék.

————-

Fidesz-KDNP támogatottsága egy százalékpontos növekedés után most két százalékponttal csökkent, így 29 százalék.

Az MSZP-P támogatottsága a múlt havi mélypontjáról elmozdulva, egy százalékpontot növekedett, 7 százalék.

Jobbik esetében az elmúlt hónap változatlansága után egy százalékpontot csökkent, mélypontjára, támogatottsága 6 százalék.

A DK a múlt havi egy százalékpontos csökkenés után ugyanennyit növekedett és újra, 8 százalékon áll.

A Momentum esetében hosszú hónapok változatlansága után egy százalékpontot növekedve, 8 százalék a támogatottság.

Pártok támogatottsága — 2019 október

Az LMP támogatottsága továbbra is, 1 százalékos, csakúgy mint a Kétfarkú Kutya Párté. A Mi Hazánk Mozgalom esetén viszont egy százalékpontot növekedett a támogatottság és 1 százalék. A bizonytalanok aránya 39 százalék.

Pártok támogatottsága — 2018 november – 2019 október

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszavában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2019. október 17 – 22 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1001 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.