A zuglóiak többsége új városközpontot szeretne

Publicus Intézet a Zuglói Önkormányzat megbízásából 2021. november 19 – 25. között 1003 fő megkérdezésével reprezentatív közvéleménykutatást készített a kerület lakosságának körében.

A megkérdezettek csaknem kétharmada egyetért azzal, hogy Zuglónak legyen egy új, méltó városközpontja

A válaszadók közül szinte mindenki fontosnak tartja, hogy hivatali ügyeit egy helyen tudja elintézni és hogy a Bosnyák téri piacot meg kell újítani.


A kutatásban résztvevők csaknem kétharmada, 64 százaléka szükségesnek tartja, hogy Zuglónak legyen egy új, méltó városközpontja a Bosnyák téren, erre a kérdésre mindössze 29 százaléknyian feleltek nemmel.

A megkérdezettek 95 százaléka tartja fontosnak, hogy a jelenlegivel ellentétben minden hivatali ügyét gyorsan, egy helyen tudja elintézni.

A megkérdezett zuglóiak döntő többsége, 91 százaléka hallott már arról, hogy az önkormányzat megújítaná a Bosnyák téri piacot.

A válaszadók több mint négyötöde – 82 százalék – pedig azzal is egyetért, hogy a piac az eredeti értékeinek megőrzése mellett megújításra szorul.

A tervezett új piactól az itt élők elsősorban a tiszta, kulturált körülményeket (95 százalék) és a széles választékot (95 százalék) várják el, de nagyon magas a támogatottsága az őstermelői pultoknak (94 százalék), az alacsony áraknak (93 százalék) és az egyszerű parkolásnak is (92 százalék). Ugyanakkor a megkérdezettek mintegy fele tartja csak fontosnak vagy inkább fontosnak, hogy legyen bolhapiac is a Bosnyák téren.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021 november 19-25 között a Publicus Intézet készítette Zugló felnőtt népességét reprezentáló 1003 fő telefonos és online megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség és városrész szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb zuglói lakos megkérdezésével kaptunk volna.