Pártok támogatottsága — 2020 április

Publicus Intézet a Népszava megbízásából április 14 – 18. között 1005 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát.


Fidesz-KDNP támogatottsága egy hónappal ezelőtt mérthez képest egy százalékpontot csökkent, így 29 százalék.

Az MSZP-P támogatottsága a múlt havi egy százalékpontos csökkenés után most nem változott, 7 százalék.

Jobbik a múlt havi, egy százalékpontos csökkenés után ugyan ennyit növekedett, támogatottsága 7 százalék.

DK támogatottsága a múlt havi egy százalékpontos csökkenés után nem változott, így 8 százalék.

Momentum támogatottsága az elmúlt hónapban mért öt százalékpontos csökkenés után most két százalékpontot növekedett, így 5 százalék.

Pártok támogatottsága, 2020 április

Az LMP támogatottsága nem változott, 1 százalékos, csakúgy mint a Kétfarkú Kutya Párté. A Mi Hazánk Mozgalom a támogatottsága egy százalékpontot csökkent, így az nem érte el az 1 százalékot. A bizonytalanok aránya a múlt havi hat százalékpontos csökkenés után most változatlan, 41 százalék.

Pártok támogatottsága, 2019 június – 2020 április

A 2019-es októberi önkormányzati választásokon együttműködő ellenzéki erők összesített támogatottsága a koronavírus-járvány érkezése előtti három hónapban folyamatosan, összesen 5 százalékpontot növekedett, azonban a járvány okán az elsősorban a bizonytalanok köréből gyűjtött szavazói bázis nem tudott megszilárdulni, és újra bizonytalanná vált – összességében kilenc százalékpontot csökkent ezen erők összesített támogatottsága.

Áprilisra ebből a csökkenésből némi „visszapattanás” tapasztalható, és három százalékponttal növekedett az ellenzék támogatottsága. Mivel a Fidesz egy százalékpontot csökkent, így a két oldal közötti távolság összesen négy százalékpontot csökkenve, most egy százalékpont.

Fidesz vs. ellenzék, 2019 június – 2020 április

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2020. április 14 – 18. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1005 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.