Mindennapi megélhetés, egészségügy, oktatás, valamint az orosz-ukrán háború a legfontosabb problémák

Publicus Intézet a Népszava megbízásából május 26-30. között 1004 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az emberek véleményét arról, hogy melyek most a legfontosabb problémák az országban.

Tízből négy megkérdezett szerint a megélhetési nehézségek tartoznak ma a legfontosabb problémák közé Magyarországon. A válaszadók harmada az egészségügyet emelte ki, tízből három megkérdezett pedig az oktatásügyet. Szintén tízből három válaszadó az orosz-ukrán háborút nevezte meg, mint a legfontosabb problémák egyikét.

Mindezekkel szembe a korrupciót a válaszadók 4 százaléka, a demokrácia, jogállamiság helyzetét pedig a megkérdezettek 3 százaléka választotta, mint a legfontosabb problémák egyikét.

A covid-tól, a koronavírus járványtól és hatásaitól pedig már alig félnek az emberek (2 százalék), ma már tehát sokkal inkább a megélhetési kérdések foglalkoztatják-aggasztják őket.


Tízből négy (40 százalék) megkérdezett szerint a megélhetési nehézségek most az egyik legfontosabb probléma az országban. A válaszadók harmada (33 százalék) az egészségügyet emelte ki, tízből hárman (29 százalék) pedig az oktatást. Közel ugyanilyen arányban (27 százalék) nevezték meg az orosz-ukrán háborút. Minden tizedik megkérdezett a szegénységet (10 százalék), illetve a kormány-ellenzék szembenállást, az általános politikai konfliktusokat (9 százalék) látja a legfontosabb problémáknak.

A korrupciót a válaszadók 4 százaléka, a demokrácia, jogállamiság helyzetét pedig a megkérdezettek 3 százaléka választotta, mint a legfontosabb problémát. Figyelemreméltó, hogy a Covid-helyzetet 2 százaléknyi, a menekülthelyzetet egy százaléknyi, a klímaváltozást pedig még ennél is kevesebb kérdezett választotta.

A választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak enyhe többsége (53 százalék), tízből négy (40 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók tizede (12 százalék) látja úgy, hogy az egészségügy a legfontosabb probléma az országban.

A választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak enyhe többsége (52 százalék), tízből közel négy (36 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók 6 százaléka mondta, hogy az egészségügy a legfontosabb problémák egyike az országban.

Közel minden második (47 százalék) Fidesz szavazó, minden ötödik (18 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a tizede (12 százalék) szerint az orosz-ukrán háború tartozik most a legfontosabb problémák közé.

A választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a tizede (9 százalék), a bizonytalan szavazóknak pedig az öt százaléka mondta azt, hogy a korrupció tartozik most a legfontosabb problémák közé.

A választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 14 százaléka, minden tizedik (10 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók 5 százaléka mondta, hogy a kormány-ellenzék szembenállás, az általános politikai konfliktusok tartoznak most a legfontosabb problémák közé.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatóakA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. május 26 – 30. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1004 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.