Koalíción kívüli kormánypárt

koalícióból való kilépése ellenére a liberális pártot a megkérdezettek nagyobb arányban ítélik kormánypártnak (35%), mint ellenzéki pártnak (28%). A válaszadók közel egyötöde (17%) kormánypártként határozta meg a Fideszt – ők többségükben Fidesz-szavazók és pártpreferenciájukban bizonytalanok. image

A válaszadók többsége nincs tisztában vele, hogy a szocialista párt egyedül kormányoz. Tíz megkérdezettből négy (43%) tudja, hogy egypárti szocialista kormány van ma Magyarországon, míg a válaszadók további egynegyede (26%) szerint szocialista-liberális koalíció irányítja az országot, derül ki a Progresszív Intézet számára készített kutatásunkból. Feltehetőleg részben tájékozatlanság, részben összeesküvés-elmélet áll annak hátterében, hogy a megkérdezettek 6%-a szerint a mindennapokban egymás ellen ádáz politikai küzdelmet folytató két nagypárt, az MSZP és a Fidesz koalícióban kormányoz.

image

A koalícióból való kilépése ellenére a liberális pártot a megkérdezettek nagyobb arányban ítélik kormánypártnak (35%), mint ellenzéki pártnak (28%). A válaszadók közel egyötöde (17%) kormánypártként határozta meg a Fideszt – ők többségükben Fidesz-szavazók és pártpreferenciájukban bizonytalanok. Mindezek mellett tízből kilencen (88%) tudják, hogy az MSZP kormánypárt, tízből hatan pedig tisztában vannak vele, hogy az MDF (59%) és a KDNP (62%) ellenzéki párt.

image

Pártpreferencia szerint legnagyobb arányban (44%) az MSZP-támogatói sorolják az SZDSZ-t kormánypártnak, a Fidesz-szavazók, a bizonytalanok között és az összes megkérdezett körében ez az arány 32-35 százalék.

image

Több nemzetközi kutatás megállapítja, hogy sokan arra a pártra szavaznak, amelynek vezetőjével szívesen töltenék el szabadidejük egy részét. Magyarországon a politika és a politikusok elutasítottsága nagy, ezért nem meglepő, hogy személyesen kevesen “ismerkednének” a pártok vezetőivel. Informális keretek között a megkérdezettek mindössze tizedét (10%) érdekelné valamelyik pártvezetővel való találkozás lehetősége. Az érdemben válaszolók azonos arányban ülnének le egy italra a két nagy párt vezetőjével; mindössze kétharmaduk (66%) találkozna Gyurcsány Ferenccel és Orbán Viktorral (63%), Dávid Ibolyával 37, míg Fodor Gáborral csupán 15 százalékuk.

image

Az adatfelvételt 2008. október 1. és 9. között végeztük az ország felnőtt népességét reprezentáló 1196 fő személyes megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulásokat a KSH Mikrocenzus 2005 adatain alapuló súlyozással korrigáltuk. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség és a lakóhely településtípusa szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatban nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-2,9 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban meghaladhatja a +/-2,9 százalékpontot akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.