Decemberre befagyott a pártok támogatottsága

Az év végére az elmúlt hónapok trendjei tehát megszilárdultak, a bizonytalanok csökkenésé is megállt, arányuk változatlanul 44 százalék. A Fidesz növekedése megtorpanni látszik, az MSZP továbbra is a 10-12 százakékos sávon belül mozog, és a Jobbik lassú eróziója kétségtelenné vált azzal, hogy a párt múlt hónapban elért mélypontján maradt.

2015_dec_ppref.png

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, december 2 és 5 között, 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát. Az elmúlt hónapok lassú változásai után befagyni látszik a pártok támogatottsága. A Fidesz több hónapnyi növekedés után ebben a hónapban stagnálásba váltott, és nem nőtt tovább. Mindemellett a a Jobbik szavazók számának, csökkenése is megállt, és a párt támogatottsága továbbra is mélyponton van.

Fidesz támogatóinak aránya a múlt hónapi méréshez képest változatlan, továbbra is 25 százalék. A párt az elmúlt négy hónapban folyamatosan, havi egy-egy százalékpontot növekedett a nyári mélypontról és a korábban elvesztett szavazóinak kb. 35-40 százalékát szerezte vissza – ez a növekedés torpant most meg. A Fidesz szavazók lelkesedése is némileg csökkent, „most vasárnap” 69 százalékuk menne el szavazni.

Az MSZP szavazóinak aránya az elmúlt hónapban egy százalékpontot csökkenve, 10 százalék. A pártot az elmúlt három hónapban 11 százalékon mértük, és ez a válatozás is hibahatáron belüli. Az MSZP a választások óta folyamatosan a 10-12 százalékos sávban mozog, és szavazói továbbra is a legaktívabbak, 78 százalékunk elmenne szavazni.

Jobbik támogatóinak aránya változtatlan maradt, 12 százalék. A párt szavazóinak aránya a múlt hónapban csökkent a választások utáni mélypontjára ezzel kb. 300.000 szavazót vesztve a választások utáni csúcspontjáról. Továbbra is a Jobbik szavazói a legkevésbé lelkesek, mindössze 60 százalékuk menne el szavazni.

2015_dec_ppref.png

A többi párt megítélése érdemben nem változott. Az LMP továbbra is 3 százalékon áll, érdemi változás a választások óta ebben nem volt. A DK tábora egy százalékpontot növekedbe, 4 százalék. Az Együtt, a PM és a MLP ebben a hónapban sem elérte el az egy százalékos küszöböt.

Az év végére az elmúlt hónapok trendjei tehát megszilárdultak, a bizonytalanok csökkenésé is megállt, arányuk változatlanul 44 százalék. A Fidesz növekedése megtorpanni látszik, az MSZP továbbra is a 10-12 százalékos sávon belül mozog, és a Jobbik lassú eróziója kétségtelenné vált azzal, hogy a párt múlt hónapban elért mélypontján maradt.

2015_dec_ppref_idosor.png

A kutatás eredményeiről további részletek, például biztos szavazók preferenciái és az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2015. december 2-5 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.