Budapest: adók, atlétikai-vb, és a tömegközlekedés

Publicus Intézet a Népszava megbízásából december 10-15 között 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban a Budapestiek körében vizsgálta egyes aktuális fővárosi ügyek megítélését.

Tízből négy válaszadó szerint Karácsony Gergely érdemi tárgyalópartnere a kormánynak, továbbá tízből nyolc válaszadó egyetértett a főpolgármester által támasztott öt feltétellel – amelyek közül az egyik leghangsúlyosabb elem a budapesti egészségügy támogatása 50 milliárd forinttal – hogy milyen esetben is támogatja az atlétikai világbajnokság megrendezését. Még a Fidesz szavazok kétharmada is egyetértett a főváros által támasztott feltételekkel.

Minden második válaszadó szerint az lenne a jó, ha a kormány automatikusan annyi pénzt hagyna Budapestnél, hogy abból a főváros fedezni tudja a műkődési költségeit és jusson a szükséges fejlesztésekre is. Szintén minden második megkérdezett szerint a kormánynak a jelenleginél nagyobb mértékben kellene támogatnia a budapesti tömegközlekedést, mert a főváros forrásai ehhez nem elegendőek.

A Fidesz szavazók véleménykülönbsége itt is megfigyelhető: közölük tízből négyen válaszolták azt, hogy elég, ha a kormány csak a különböző kedvezmények miatt kiseső bevételeket pótolja, továbbá tízből hárman azt, hogy a budapesti tömegközlekedés finanszírozásának a megoldása teljesen a főváros feladata.

Minden második megkérdezett szerint a kormány az ellenzéki vezetésű Budapesttől igyekszik minden támogatást megvonni, tehát nem fogja a jelenleginél jobban támogatni a tömegközlekedést. A válaszadók harmada szerint azonban a kormány arra fog törekedni, hogy javuljon BKV színvonala

———————

Tízből négy (40 százalék) válaszadó szerint Karácsony Gergely főpolgármester érdemi tárgyalópartnere a kormánynak, vagyis eredményesen tudja a kormány álláspontjával szemben is képviselni a budapestiek érdekeit. Az MSZP és a DK szimpatizánsai látják leginkább így, (92 és 93 százalék), a bizonytalan szavazóknál ez az arány 30 százalék, hozzátéve, hogy tízből négy bizonytalan vagy nem árulta el, vagy nem tudja még eldönteni mire lesz képes a főpolgármester a kormány ellenében.

Tízből három megkérdezett (32 százalék) szerint a Budapest főpolgármestere nem lesz érdemi tárgyalópartnere a kormánynak. Tízből nyolc Fidesz szavazó gondolja így (82 százalék), s mindösszesen csak minden huszadik (5 százalék) megkérdezett kormánypárti szimpatizáns szerint képes Karácsony Gergely képviselni a budapestiek érdekeit a fideszes vezetéssel szemben.

Tízből nyolc válaszadó (81 százalék) egyetértett Karácsony Gergely főpolgármester által támasztott öt feltétellel, amelyek teljesülése esetén támogatja a kormány atlétikai világbajnokság  megrendezésére irányuló terveit.

Még a bizonytalan (78 százalék) és a Fidesz szavazok (65 százalék) jelentős többsége is egyetértett a főváros által támasztott feltételekkel. Mindösszesen csak tízből három (28 százalék) kormánypárti szavazó utasította el a főpolgármester követeléseit.

Egyetért az atlétiakai vb öt feltételével?

Csak minden negyedik (24 százalék) megkérdezett gondolta úgy, hogy a kormány elfogadja Budapest feltételeit, és eleget is tesz azoknak. Majd’ minden második (46 százalék) válaszadó szerint a kormány most látszólag egyetért, de megpróbál majd kibújni a feltételek teljesítése alól, és nem váltja be az ígéreteit.

Ennek fordítottját mindösszesen csak a válaszadók 7 százaléka hiszi, azaz hogy a főváros ígéretei csak látszólagosak, a kormány teljesíti őket, ám a város mégsem engedi, hogy felépüljön az atlétikai stadion. Ezzel az eshetőséggel a Fidesz szavazók sem számolnak nagy arányban: csak minden ötödik (21 százalék) kormánypárti szavazó szerint képes arra a fővárosi vezetés, hogy ne tartsa be a feltételei teljesítése esetében az ígéreteit.

Mi lesz az atlétikai vb-s egyezkedés kimenetele?

A válaszadók fele vagy nem válaszolt, vagy nem tudta arra a kérdésre a választ, hogy tudja-e, a Budapesten élők által fizetett személyi jövedelemadó (SZJA) hány százalékát hagyja a kormány a fővárosnál. A válaszadók ötöde szerint (23 százalék) szerint 1-10 százalékát, 15 százaléka szerint 11-20 százalékát, 5 százalékuk szerint pedig semmit sem hagy a fővárosnál.

Minden második válaszadó (52 százalék) szerint az lenne a jó, ha a kormány automatikusan annyi pénzt hagyna a beszedett SZJA-ból Budapestnél, hogy abból a főváros fedezni tudja a működési költségeit és jusson a szükséges fejlesztésekre is. Minden ötödik megkérdetett (23 százalék) szerint az lenne a jó, ha a kormány a Budapesten beszedett személyi jövedelemadóból elkülönítene egy keretet, amire a főváros pályázhatna különböző feladatok ellátására.

Közel minden tizedik (13 százalék) válaszadó szerint azonban mivel a kormány irányítja az országot, ezért jogában áll az összes bevételt beszedni, és saját szempontjai szerint újraosztani. Az utóbbi véleménnyel a Fidesz szavazók harmada (34 százalék) értett egyet.

Mennyi SZJA maradjon a fővárosnál?

Minden második (47 százalék) válaszadó szerint a kormánynak a jelenleginél nagyobb mértékben kellene támogatnia a budapesti tömegközlekedést, mert a főváros forrásai ehhez nem elegendőek. Tízből három (28 százalék) megkérdezett szerint elég, ha a kormány csak a kedvezmények miatt kieső bevételeket pótolja, például a 65 év felettieknek ingyenes közlekedését és a diákkedvezményt. Csak minden tizedik (12 százalék) válaszadó szerint nem várható el a kormánytól, hogy finanszírozza a tömegközlekedést Budapesten, mivel ez teljesen a főváros dolga.

A legnagyobb arányban az MSZP és a DK választói (79 és 86 százalék) értenek azzal egyet, hogy a kormánynak a jelenleginél nagyobb mértékben kellene támogatnia a fővárosi tömegközlekedést. Ezzel a felvetéssel minden második bizonytalan (47 százalék) és minden ötödik (20 százalék) kormánypárti szavazó is egyetért.

A Fidesz szavazók véleménykülönbsége itt is megfigyelhető: közölük tízből négyen (42 százalék) válaszolták azt, hogy elég, ha a kormány csak a különböző kedvezmények miatt kieső bevételeket pótolja, továbbá tízből hárman (31 százalék) azt, hogy a budapesti tömegközlekedés finanszírozásának a megoldása teljesen a főváros feladata.

Az állam finanszírozza a budapesti tömegközlekedést?

Minden második (50 százalék) megkérdezett szerint a kormány az ellenzéki vezetésű Budapesttől igyekszik minden támogatást megvonni, tehát nem fogja a jelenleginél jobban támogatni a tömegközlekedést. A leginkább a Momentum választói gondolják eképpen (78 százalék), de így gondolkodik a bizonytalan szavazok fele (47 százalék) és a Fidesz szavazók ötöde (23 százalék) is.

A válaszadók harmada (35 százalék) szerint a kormány arra fog törekedni, hogy javuljon a budapesti tömegközlekedés. Így gondolja a az MSZP szavazok szintén harmada (33 százalék) és a DK és a Momentum szavazók ötöde is (21 és 20 százalék). A Fidesz szavazók kétharmada (64 százalék) szerint a kormány azon fog dolgozni, hogy javuljon a BKV színvonala.

asd

Mit vár, a kormány finanszírozni fogja a budapesti tömegközlekedést?

A kutatás további részletei a ma megjelent Népszavában találhatóak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2019. december 10-16 között a Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Mikrocenzus 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, és városrész szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a fővárosi lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb budapesti lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.