Háromnegyed szerint nem elégséges a nyugdíjemelés

Publicus Intézet a Népszava megbízásából január 26-31. között 1008 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét a januári nyugdíjemeléssel kapcsolatban.

Tízből hat (61 százalék) megkérdezett túl kismértékűnek tartja a januártól bevezetett 15 százalékos nyugdíjemelést. Így gondolja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből nyolc (79 százalék), tízből hat (58 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók negyede (25 százalék)

A válaszadók harmada (33 százalék) tartja megfelelőnek ezt a 15 százalékos nyugdíjemelést. Így nyilatkozott a Fidesz szavazók kétharmada (67 százalék), tízből három (30 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül minden ötödik (19 százalék).

A megkérdezettek 2 százaléka szerint túl nagy mértékű volt ez az emelés. Ezt mondta a Fidesz szavazók 5 százaléka és a bizonytalan szavazók 2 százaléka.

A válaszadók háromnegyede (73 százalék) szerint a megemelt összeg nem lesz elegendő arra, hogy a nyugdíjasok életszínvonala legalább a tavalyi szinten maradjon. Így gondolja választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből kilenc (91 százalék), tízből hét (71 százalék) bizonytalan szavazó, illetve tízből négy (40 százalék) Fidesz szavazó.

Minden ötödik (19 százalék) megkérdezett szerint a megemelt összeg elég lesz a tavalyi életszínvonal fenntartásához. Így látja minden második (49 százalék) Fidesz szavazó, a bizonytalan szavazók 15 százaléka, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 7 százaléka.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. január 26 – 31. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1008 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.