Tízből négy válaszadó szerint valós veszély, hogy „LMBTQ-propaganda” jelenik meg az óvodákban

Publicus Intézet a Népszava megbízásából július 23 – 28. között 1000 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét az aktuális népszavazási kérdésekről.

Tízből hét válaszadó hallott arról, hogy Orbán Viktor úgynevezett a szexuális irányultsággal, nemiséggel és annak nyilvánosságbeli megjelenítésével kapcsolatban népszavazást kezdeményez.

Tízből négy megkérdezett szerint létező veszély az, hogy az LMBTQ szervezetek propagandát folytatnak az óvodákban és iskolákban és népszerűsítik a többségitől eltérő szexuális irányultságot, például a homoszexualitást

Tízből három válaszadó lehetségesnek tartja, hogy azért lesz valaki homoszexuális, mert a homoszexualitást bemutató tartalommal találkozik.

Minden második megkérdezett úgy látja, hogy az Orbán Viktor által bejelentett népszavazásnak politikai célja van, és így a választási kampány céljait szolgálja. A válaszadók negyede szerint a népszavazás valódi problémákra reagál, mert a gyermekek védelméről szól.

Ha lehetne róla népszavazást tartani, a válaszadók háromnegyede a hazai autópályák és autóutak üzemeltetésének magánkézbe adása ellen szavazna. Tízből hat megkérdezett pedig a kínai Fudan egyetem a kormány által tervezett formában történő megépítését utasítaná el.

Tízből nyolc megkérdezett a hatvan év felettiek számára biztosítandó ingyenes antitest vizsgálat mellett szavazna, tízből hét válaszadó pedig támogatná az álláskeresési támogatás 3 hónapról 9 hónapra való emelését. Tízből hat megkérdezett pedig amellett szavazna, hogy hazánk csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.


Tízből hét (72 százalék) válaszadó hallott arról, hogy Orbán Viktor úgynevezett a szexuális irányultsággal, nemiséggel és annak nyilvánosságbeli megjelenítésével kapcsolatban népszavazást kezdeményez. Tízből kilenc (89 százalék) ellenzéki szavazó, tízből hat (61 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók háromnegyede (75 százalék) hallott a népszavazási kezdeményezésről.

Tízből négy (42 százalék) megkérdezett szerint létező veszély az, hogy az LMBTQ szervezetek propagandát folytatnak az óvodákban és iskolákban és népszerűsítik a többségitől eltérő szexuális irányultságot, például a homoszexualitást. Így nyilatkozott a Fidesz szavazók kétharmada (66 százalék), tízből négy (39 százalék) bizonytalan szavazó, illetve minden hetedik (15 százalék) ellenzéki szavazó.

Tízből három (30 százalék) válaszadó lehetségesnek tartja, hogy azért lesz valaki homoszexuális, mert a homoszexualitást bemutató tartalommal találkozik. Ezt mondta a Fidesz szavazók kicsivel kevesebb mint a fele (44 százalék), a bizonytalan szavazók negyede (25 százalék), illetve minden hatodik (16 százalék) ellenzéki szavazó.

Minden második (48 százalék) megkérdezett úgy látja, hogy az Orbán Viktor által bejelentett népszavazásnak politikai célja van, és így a választási kampány céljait szolgálja. A válaszadók negyede (26 százalék) szerint a népszavazás valódi problémákra reagál, mert a gyermekek védelméről szól. Minden hatodik (17 százalék) megkérdezett szerint mindkét állítás igaz.

Tízből kilenc (87 százalék) ellenzéki szavazó szerint a népszavazásnak politikai célja van, és így a választási kampány céljait szolgálja. Így látja minden ötödik (19 százalék) Fidesz szavazó, és minden második (48 százalék) bizonytalan szavazó is.

A Fidesz szavazók többsége (55 százalék) szerint a népszavazás valódi problémákra reagál, mert a gyermekek védelméről szól. Ezt mondta a bizonytalan szavazók 15 százaléka, illetve az ellenzéki szavazók 6 százaléka is.

A válaszadók enyhe többsége (52 százalék) inkább részt venne ezen a tervezett népszavazáson (a szexuális irányultsággal, nemiséggel és annak nyilvánosságbeli megjelenítésével kapcsolatban). Így nyilatkozott tízből nyolc (78 százalék) Fidesz szavazó, közel minden második bizonytalan szavazó (46 százalék) továbbá tízből három (27 százalék) ellenzéki szavazó.

Ha lehetne róla népszavazást tartani, a válaszadók háromnegyede (77 százalék) a hazai autópályák és autóutak üzemeltetésének magánkézbe adása ellen szavazna. Tízből hat (58 százalék) megkérdezett pedig a kínai Fudan egyetem a kormány által tervezett formában történő megépítését utasítaná el.

Szintén, ha lehetne róla népszavazni, tízből nyolc (82 százalék) megkérdezett a hatvan év felettiek számára biztosítandó ingyenes antitest vizsgálat mellett szavazna. Tízből hét (71 százalék) válaszadó amellett szavazna, hogy az álláskeresési támogatás 3 hónapról 9 hónapra növekedjen. Tízből hat (58 százalék) megkérdezett pedig támogatná hazánk csatlakozásáról az Európai Ügyészséghez.

Tízből kilenc (92 százalék) ellenzéki szavazó a kínai kínai Fudan egyetem a kormány által tervezett formában történő megépítésé ellen szavazna. Ezt mondta tízből hat (57 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá még a Fidesz szavazók harmada (33 százalék) is.

Tízből kilenc (93 százalék) ellenzéki szavazó a hazai autópályák és autóutak üzemeltetésének magánkézbe adása ellen szavazna. Így döntene a bizonytalan szavazók közel háromnegyede (73 százalék) továbbá még tízből hét (69 százalék) Fidesz szavazó is.

Tízből nyolc (84 százalék) ellenzéki szavazó támogatná hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Ezt mondta a bizonytalan szavazók többsége (54 százalék) illetve tízből négy (43 százalék) Fidesz szavazó is.

Tízből nyolc (83 százalék) ellenzéki szavazó jónak látná, ha az álláskeresési támogatás három hónapról kilenc hónapra növekedjen. Így gondolja a bizonytalan szavazók háromnegyede (73 százalék), továbbá még tízből hat (60 százalék) Fidesz szavazó is.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021. július 23 – 28. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1004 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.