Szabadstrandok: tízből kilenc ember fontosnak tartja, hogy a természetes vizek mellett díjmentesen is lehessen fürdeni

Publicus Intézet a Népszava megbízásából augusztus 25 – 30. között 1009 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét a szabadstrandokról.

Tízből négy válaszadó úgy tudja, hogy kevesebb lett az utóbbi évben a természetes vizeken (például a Balatonon, a Tisza-tavon, a Fertő tónál, a Tatai Öreg tavon) a szabadstrandok aránya.

Tízből kilenc megkérdezett inkább fontosnak tartja, hogy a természetes vizek mindenki számára elérhetőek legyenek, vagyis ingyenes szabadstrandokon is meg lehessen közelíteni őket.

Tízből kilenc válaszadó szerint inkább fontos az, hogy a természetes vizek mellett díjmentesen is lehessen fürdeni.

A megkérdezettek kétharmada szerint vagy drága, vagy pedig nagyon drága a fizetős strandokra a belépődíj általában.

A válaszadók háromnegyede hallott arról, hogy Fidesz közeli-pénzemberek elkezdték felvásárolni a természetes vizek, többek között a Balaton, a Fertő tó, és a Velencei tó körüli területeket, házakat, szállodákat. Tízből nyolc megkérdezett szerint összességében ez nincs rendben.

Minden második válaszadó hallott arról, hogy az ellenzék a nyár folyamán a természetes vizek körüli szabad strandok mellett kampányolt.

Tízből nyolc megkérdezett összeségében inkább egyetért az ellenzék elképzeléseivel, miszerint a természetes vizekhez való hozzáférés minden érdeklődő számára ingyenesen biztosított legyen.


Tízből négy (43 százalék) válaszadó úgy tudja, hogy kevesebb lett az utóbbi évben a természetes vizeken (például a Balatonon, a Tisza-tavon, a Fertő tónál, a Tatai Öreg tavon) a szabadstrandok aránya. Minden tizedik (9 százalék) megkérdezett szerint (érdemben) nem változott, a válaszadók 8 százaléka szerint pedig valójában nőtt ezen területek aránya.

Tízből hét (70 százalék) ellenzéki szavazó, tízből öt (47 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá tízből kettő (17 százalék) bizonytalan szavazó szerint  hogy kevesebb lett az utóbbi évben a természetes vizeken a szabadstrandok aránya.

Tízből kilenc (89 százalék) kormánypárti, illetve majd’ az összes (96 százalék) ellenzéki szavazó inkább fontosnak tartja hogy a természetes vizek mindenki számára elérhetőek legyenek, vagyis ingyenes szabadstrandokon is meg lehessen közelíteni őket.

Tízből kilenc (89 százalék) megkérdezett szerint fontos az, hogy a természetes vizek mellett díjmentesen is lehessen fürdeni.

A válaszadók kétharmada (65 százalék) szerint vagy drága (41 százalék), vagy pedig nagyon drága (24 százalék) a fizetős strandokra a belépődíj általában.

Minden tizedik (11 százalék) megkérdezett szerint korrekt áron, minden huszonötödik (4 százalék) válaszadó szerint pedig olcsó, megfizethető áron vannak a belépődíjak.

Tízből nyolc (78 százalék) ellenzéki szavazó, tízből hat (58 százalék) bizonytalan szavazó és szintén tízből hat (57 százalék) Fidesz szavazó szerint a fizetős strandokra a belépődíj általában vagy drága, vagy pedig nagyon drága.

A Fidesz szavazók negyede (25 százalék), a bizonytalan szavazók tizede (9 százalék), illetve az ellenzéki szavazók 7 százaléka szerint vagy korrekt, vagy pedig olcsó, megfizethető áron vannak a belépődíjak.

A válaszadók háromnegyede (75 százalék) hallott arról, hogy Fidesz közeli-pénzemberek elkezdték felvásárolni a természetes vizek, többek között a Balaton, a Fertő tó, és a Velencei tó körüli területeket, házakat, szállodákat.

Szinte az összes (94 százalék) ellenzéki szavazó, a bizonytalan szavazók háromnegyede (75 százalék) illetve tízből hat (58 százalék) Fidesz szavazó hallott erről.

Tízből nyolc (78 százalék) megkérdezett szerint összességében ez nincs rendben. Így látja szinte az összes (98 százalék) ellenzéki szavazó, tízből nyolc (80 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá tízből hat (59 százalék) Fidesz szavazó is.

A kormánypárti szavazók közül mindössze minden hatodik (16 százalék) tartja ezt elfogadhatónak.

Minden második (51 százalék) válaszadó hallott arról, hogy az ellenzék a nyár folyamán a természetes vizek körüli szabadstrandok mellett kampányolt. Ezt mondta tízből hét ellenzéki szavazó (70 százalék), tízből négy (44 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá tízből szintén négy (40 százalék) Fidesz szavazó.

Tízből nyolc (79 százalék) válaszadó összeségében inkább egyetért az ellenzék elképzeléseivel, miszerint a természetes vizekhez való hozzáférés minden érdeklődő számára ingyenesen biztosított legyen. Így nyilatkozott szinte az összes ellenzéki szavazó, tízből nyolc (80 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a kormánypárti szavazók közel kétharmada (63 százalék).

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021. augusztus 25 – 30. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1009 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.