Főpolgármester-választás: szoros eredmény várható

Publicus Intézet Népszava megbízásából október 3-8 között 606 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a budapesti főpolgármester-választás várható eredményeit.

A megkérdezettek 54 százaléka ígéri biztosra részvételét az október 13-i választásokon, ez az arány 4 százalékponttal alacsonyabb a két héttel ezelőtt mértekkel, és magas részvételt vetít előre.

A biztos szavazó, főpolgármester-választók körében Karácsony Gergely ellenzéki jelölt támogatottsága 48 százalék, míg Tarlós István (Fidesz-KDNP) szintén 48 százalékra számíthat. Két héttel ezelőtti méréshez képest Karácsony Gergely esetén 1 százalékpontos növekedés, míg Tarlós István esetén 1 százalékpontos csökkenést tapasztalható. A változás és a jelöltek közti különbség hibahatáron belüli.

Puzsér Róbertet (ÁCE) a szavazók 4 százaléka említette, míg Berki Krisztián (független) támogatottsága nem éri el az egy százalékot. Mindkét adat megegyezik a két héttel ezelőtt mértekkel.

Főpolgármester-választás
A kutatás eredményeiről további részletek, a csütörtöki Népszavában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2019. október 3-8 között a Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 606 fő telefonos megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Mikrocenzus 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, és városrész szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a fővárosi lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-4 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb budapesti lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.