Többség szerint Novák Katalin megosztó személyiség

Publicus Intézet a Népszava megbízásából február 3-9. között 1003 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az emberek véleményét köztársasági elnökjelölésről.

A megkérdezettek háromnegyede szerint a köztársasági elnöknek a pártpolitika felett álló független embernek kell lennie. Minden ötödik válaszadó szerint a köztársasági elnök esetében elfogadható az, ha egy párt elkötelezett politikusa.

Minden második megkérdezett szerint a jelenlegi leköszönő köztársasági elnök, Áder János megosztó, illetve inkább megosztó személyiség. Tízből négy válaszadó szerint pedig egységet teremtő, illetve inkább egységet teremtő jellem.

A Fidesz Novák Katalint jelölte a köztársasági elnök posztjára. A kormánypártok többségük okán ellenzék nélkül is megválaszthatják a köztársasági elnököt. Minden második megkérdezett szerint azonban így is szükséges kihívót állítania az ellenzéknek.

Tízből hat megkérdezett úgy látja, hogy Novák elkötelezett pártpolitikus, aki köztársasági elnökként is a Fidesz érdekeit védi. Így nyilatkozott a kormánypárti szavazók majdnem negyede is.

Tízből három válaszadó látja úgy, hogy Novák képes lesz felülemelkedni a pártpolitikán, és függetlenül, pártatlanul betöltenie a köztársaságelnöki pozíciót.

A megkérdezettek többsége szerint Novák Katalin megosztó, illetve inkább megosztó személyiség. A válaszadók harmada szerint pedig egységet teremtő, illetve inkább egységet teremtő jellem.


A megkérdezettek háromnegyede (75 százalék) szerint a köztársasági elnöknek a pártpolitika felett álló független embernek kell lennie. Így látja szinte az összes ellenzéki szavazó (96 százalék), tízből nyolc (83 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá majdnem minden második (48 százalék) Fidesz szavazó is.

Minden ötödik (18 százalék) válaszadó szerint a köztársasági elnök esetében elfogadható az, ha egy párt elkötelezett politikusa. Ezt mondta tízből négy (42 százalék) Fidesz szavazó, továbbá a bizonytalan szavazók 8 százaléka, és az ellenzéki szavazók alig 1 százaléka.

A Köztársasági Elnök a nemzet egységét hivatott megjeleníteni. Minden második (50 százalék) megkérdezett szerint azonban Áder János megosztó (39 százalék), illetve inkább megosztó (11 százalék) személyiség. Tízből négy (40 százalék) válaszadó szerint pedig egységet teremtő (30 százalék), illetve inkább egységet teremtő (10 százalék) jellem.

Tízből hét (68 százalék) ellenzéki szavazó szerint Áder megosztó személyiség. Így látja tízből négy (43 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá minden tizedik (9 százalék) Fidesz szavazó is.

Tízből hat (60 százalék) kormánypárti szavazó szerint Áder egységet teremtő jellem. Ezt mondta minden ötödik (21 százalék) bizonytalan szavazó, illetve az ellenzéki szavazók 5 százaléka.

A Fidesz Novák Katalint jelölte a köztársasági elnök posztjára. A kormánypártok többségük okán ellenzék nélkül is megválaszthatják a köztársasági elnököt. Minden második (50 százalék) megkérdezett szerint így is szükséges kihívót állítania az ellenzéknek. Ezt mondta az ellenzéki szavazók háromnegyede (74 százalék), tízből közel hat (56 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók negyede (24 százalék).

Tízből hat (58 százalék) megkérdezett úgy látja, hogy Novák Katalin elkötelezett fideszes pártpolitikus, aki köztársasági elnökként is a kormánypárt érdekeit védi. Így nyilatkozott szinte az összes (96 százalék) ellenzéki szavazó, tízből közel hat (56 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá a Fidesz szavazók majdnem negyede (23 százalék)

Tízből három (31 százalék) válaszadó látja úgy, hogy Novák képes lesz felülemelkedni a pártpolitikán, és függetlenül, pártatlanul betöltenie a köztársaságelnöki pozíciót. Ezt mondta a Fidesz szavazók közel kétharmada (64 százalék) a bizonytalan szavazók közel negyede (23 százalék), illetve az ellenzéki szavazók 2 százaléka.

Mint Áder János kapcsán már említettük, a Köztársasági Elnök a nemzet egységét hivatott megjeleníteni. A megkérdezettek többsége (54 százalék) szerint azonban Novák Katalin megosztó (48 százalék), illetve inkább megosztó (6 százalék) személyiség. A válaszadók harmada (33 százalék) szerint pedig egységet teremtő (27 százalék), illetve inkább egységet teremtő (6 százalék) jellem.

Tízből nyolc (82 százalék) ellenzéki szavazó szerint Novák megosztó személyiség. Így látja minden második (49 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá minden hatodik (16 százalék) Fidesz szavazó is.

Tízből hat (56 százalék) kormánypárti szavazó szerint Novák egységet teremtő személyiség. Ezt mondta minden ötödik (20 százalék) bizonytalan szavazó, illetve az ellenzéki szavazók 4 százaléka.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatóakA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. február 3 – 9. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1003 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.