Pártok támogatottsága: kampány utáni felfokozottság

A népszavazási kampány hatására már múlt hónapban növekedett a szavazói aktivitás, és ez erre a hónapra is megmaradt. A Népszabadság felfüggesztéseutáni napokban készített kutatásban az Fidesz, az MSZP, a Jobbik tábora is változatlan maradt a múlt hónap kutatásához képest, és a Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága is maradt 1 százalékon. 

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, október 11 és 13 között, 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát. A népszavazási kampány hatására már múlt hónapban növekedett a szavazói aktivitás, és ez erre a hónapra is megmaradt. A Népszabadság felfüggesztése utáni napokban készített kutatásban az Fidesz, az MSZP, a Jobbik tábora is változatlan maradt a múlt hónap kutatásához képest 26, 12, és 11 százalék, valamint a Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága is maradt 1 százalékon.

Fidesz szavazóinak száma a népszavazási kampány alatt folyamatosan növekedett és ebben a hónapban a múlt hónapban elért csúcspontján maradt – ezzel párt támogatottsága 26 százalék. A párt támogatóinak aktivitása ebben a hónapban némileg csökkent, múlik a kampány hatása.

Az MSZP támogatottsága is megmaradt a múlt havi csúcsán és továbbra is 12 százalék. A pártnak szavazói a kampány lecsengésével ismét a legaktívabbak, így az MSZP hibahatáron, de továbbra is megelőzi a Jobbikkot.

Jobbik támogatóinak száma is változatlan, 11 százalék. A párt támogató továbbra is a legkevésbé aktívak, és meglehetősen magas a párthoz lazán kötődők aránya.

2016_10_ppref.png

A többi párt megítélése érdemben nem változott. Az LMP múlt hónapokhoz hasonlóan továbbra is 3 százalékon áll. A DK támogatóinak száma egy százalékpontot csökkenve újra 3 százalék. Az Együtt támogatottsága ebben a hónapban is elérte az 1 százalékot, már másodjára ez sikerült a Kétfarkú Kutya Pártnak is. A PM és a MLP támogatóinak az aránya ebben a hónapban sem érte el az egy százalékot.

kvótanépszavazási kampány felrázta a szavazókat, ami az utána következő hetekben is megmaradt. Ám, ahogy a kampány sem változatott az erőviszonyokon, azóta sem történt érdemi változás. A pártok lényegében megtartották a kampány során szerzett szavazóikat, és a bizonytalanok is csak egy százalékponttal növekedett, 42 százalék, ami továbbra is alacsonyabb, mint amit az elmúlt időszakban tapasztalhattunk.

2016_10_ppref_idosor.png

A kutatás eredményeiről további részletek, például biztos szavazók preferenciái és az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2016. október 11-13 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.