A TV-nézők az ATV és az RTL híradóit megbízhatóbbnak tartják, mint a közmédia, a HírTV vagy a TV2 hírműsorait

Publicus Intézet október 24-31. között 1000 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az embereket többek között a tévézési szokásaikról.

Azok körében, akik szoktak televíziós hírműsorokból tájékozódni, tízből hat válaszadó mondta azt, hogy az ATV híradóját, hírműsorait szokta nézni. Közel ugyanilyen arányban az RTL-t nevezték meg. Tízből három válaszadó a köztévé (M1, M2, M4, M5, Duna TV) csatornáit is nézi, illetve közel ugyanilyen arányban nevezték még meg a TV2 és a Hír Tv híradóit is.

Tízből közel négy válaszadó mondta azt, hogy leggyakrabban az ATV híradóját, hírműsorait szokta nézni. Tízből közel három megkérdezett leggyakrabban az RTL híradóját követi figyelemmel. A válaszadók 13 százaléka a köztévét, 11 százalék a TV2-öt, további 6 százalék pedig a HírTV-t nézi leginkább figyelemmel ha tájékozódni akar.

A Fidesz szavazók közel harmada a köztévé hírműsorait, negyede a TV2, ötöde pedig a HírTV híradóját nézi a leggyakrabban. A választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből hatan az ATV, tízből hárman pedig az RTL hírműsorait követi leginkább figyelemmel. A bizonytalan szavazók közül tízből négy az RTL, közel negyedük az ATV, 14 százalékuk a köztévé, 9 százalékuk pedig a TV2 híradóit nézi a leggyakrabban.

A válaszadók legmegbízhatóbbnak az ATV (90 százalék) az Euronews (90 százalék) és az RTL (86 százalék) híradóit nevezték meg, a kevésbé megbízhatóbbnak pedig a közmédia (70 százalék), a HírTV (70 százalék) és a TV2 (69 százalék) hírműsorait.


Azok körében, akik szoktak televíziós hírműsorokból tájékozódni, tízből hat válaszadó mondta azt, hogy az ATV (62 százalék) híradóját, hírműsorait szokta nézni. Tízből közel hatan (56 százalék) az RTL-t nevezték meg. Tízből három (31 százalék) válaszadó a köztévé (M1, M2, M4, M5, Duna TV) csatornáiból tájékozódik, illetve közel ugyanilyen arányban nevezték még meg a TV2 és a Hír Tv híradóit is. (29 és 28 százalék).

Tízből hat (59 százalék) Fidesz szavazó, a bizonytalan szavazók harmada (32 százalék) illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 13 százaléka mondta azt, hogy a köztévé (M1, M2, M4, M5, Duna TV) híradóját, hírműsorait szokta nézni.

A bizonytalan szavazók kétharmada (65 százalék), a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak közel kétharmada (63 százalék), illetve tízből négy (38 százalék) Fidesz szavazó az RTL híradóját, hírműsorait szokta nézni.

A Fidesz szavazók enyhe többsége (53 százalék) tízből közel négy (36 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül minden tizedik (10 százalék) a TV2 híradóját, hírműsorait szokta nézni.

A választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből közel kilenc (86 százalék), minden második (48 százalék) bizonytalan szavazó, illetve tízből közel négy (36 százalék) Fidesz szavazó az ATV híradóját, hírműsorait szokta nézni.

A Fidesz szavazók többsége (55 százalék) a bizonytalan szavazók negyede (23 százalék), illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 14 százaléka a HírTV híradóját, hírműsorait szokta nézni.

Tízből közel négy (36 százalék) válaszadó mondta azt, hogy leggyakrabban az ATV híradóját, hírműsorait szokta nézni. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből hat (61 százalék), a bizonytalan szavazók negyede (23 százalék), illetve a Fidesz szavazók 5 százaléka.

Tízből közel három (27 százalék) megkérdezett leggyakrabban az RTL híradóját, hírműsorait követi figyelemmel. Ezt mondta tízből négy (39 százalék) bizonytalan szavazó, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből három (28 százalék) illetve a Fidesz szavazók 16 százaléka.

A válaszadók 13 százaléka a köztévé (M1, M2, M4, M5, Duna TV) híradóját, hírműsorait szokta nézni leggyakrabban. Így nyilatkozott tízből három (30 százalék) Fidesz szavazó, a bizonytalan szavazók 14 százaléka, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak az 1 százaléka 

A megkérdezettek 11 százaléka a TV2 híreit nézi a leggyakrabban. Ezt mondta a Fidesz szavazók negyede (27 százalék), közel minden tizedik (9 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 3 százaléka.

A válaszadók 6 százaléka a HírTV-t követi leginkább figyelemmel. Így nyilatkozott a Fidesz szavazók ötöde (20 százalék), a bizonytalan szavazók 2 százaléka, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak az 1 százaléka.

Csak a pártprefenciát kiemelve és összesítve:

A Fidesz szavazók közel harmada (30 százalék) a köztévé hírműsorait, negyede (27 százalék) a TV2, ötöde (20 százalék) pedig a HírTV híradóját nézi a leggyakrabban.

A választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből hatan (61 százalék) az ATV, tízből hárman (28 százalék) pedig az RTL hírműsorait követi leginkább figyelemmel.

A bizonytalan szavazók közül tízből négy (39 százalék) az RTL, közel negyedük (23 százalék) az ATV, 14 százalékuk a köztévé, 9 százalékuk pedig a TV2 híradóit nézi a leggyakrabban.

A válaszadók legmegbízhatóbbnak az ATV (90 százalék) az Euronews (90 százalék) és az RTL (86 százalék) híradóit nevezték meg, a legkevésbé megbízhatóbbnak pedig a közmédia (70 százalék), a HírTV (70 százalék) és a TV2 (69 százalék) hírműsorait.

Tízből kilenc (90 százalék) Fidesz szavazó, tízből öt (50 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből négy (40 százalék) mondta azt, hogy inkább megbízhatónak tartja a közmédia híradóit.

A választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (95 százalék), tízből nyolc (80 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók közel háromnegyede (72 százalék) inkább megbízhatónak tartja az RTL híradóját.

A választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (98 százalék), tízből közel kilenc (86 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazók közel kétharmada (63 százalék) inkább megbízhatónak tartja az ATV híradóját.

Tízből kilenc (87 százalék) Fidesz szavazó, kétharmadnyi (65 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből közel négy (36 százalék) mondta azt, hogy inkább megbízhatónak tartja a Hír TV híradóit.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. október 24–29. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.