Pártok támogatottsága és politikusok népszerűsége, 2017 május

Az elmúlt egy hónapban a Fidesz támogatottsága egy százalékpontot növekedve 25 százalék. Az MSZP tábora nem változott, így 14 százalék, a Jobbik viszont egy százalékpontot csökkent és 10 százalék.

Az LMP és a DK támogatottsága nem változott, és 3 százalékon áll mindkét párt támogatottsága. Az Együtt támogatottsága ebben a hónapban elelérte az egy százalékot, csakúgy mint a Kétfarkú Kutya Párt, viszont nem sikerült ez a Párbeszédnek, és az MLP-nek. A Momentum Egyesületet – amely bár nem párt, így nem választható – válaszadóink mégis említették, a múlt hónaphoz hasonlóan 2 százalékon áll.

Orbán Viktor (Fidesz) népszerűsége 40 pontos, ami a múlt hónaphoz képest 2 pontos csökkenés.

Botka László (MSZP) népszerűsége a múlt hónapos növekedés után erre a hónapra egy pontot csökkenve, 43 pont.

Vona Gábor (Jobbik) népszerűsége a korábbi két százalékpontos növekedés után szintén egy spontot csökkent, és így 34 pont. 

Gyurcsány Ferenc (DK) népszerűsége két pontot csökkent, így 19 pont. 

2017_05_ppref_idosor.png

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, május 12 és 18 között, 1007 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát és egyes politikusok megítélését. Az elmúlt egy hónapban a Fidesz támogatottsága egy százalékpontot növekedve 25 százalék. Az MSZP tábora nem változott, így 14 százalék, a Jobbik viszont egy százalékpontot csökkent és 10 százalék.

Fidesz szavazóinak száma a múlt hónapban egy százalékpontot csökkent, majd erre a hónapra egy százalékpontot emelkedett, és így újra 25 százalék. Viszont a párt szavazóinak aktivitása továbbra is magas.

Az MSZP megtartotta az elmúlt hónapokban megszerzett új szavazóit, és támogatottsága változatlanul 14 százalék. A párt szavazói továbbra is meglehetősen aktívak.

Jobbik támogatása a múlt hónaphoz képest egy százalékpontot csökkenve 10 százalék. A párt támogatottsága lassan egy éve beszorult a 10-11 százalékos sávba. A Jobbik támogatóinak aktivitása továbbra is alacsony.

2017_05_ppref.png

A többi párt megítélése minimálisan változott. Az LMP és a DK támogatottsága nem változott, és 3 százalékon áll mindkét párt támogatottsága. Az Együtt támogatottsága ebben a hónapban elelérte az egy százalékot, csakúgy mint a Kétfarkú Kutya Párt, viszont nem sikerült ez a Párbeszédnek, és az MLP-nek. A Momentum Egyesületet – amely bár nem párt, így nem választható – válaszadóink mégis említették, a múlt hónaphoz hasonlóan 2 százalékon áll.

Az elmúlt pár hónap politikai történései érdemben nem befolyásolták a pártok támogatottságát. A Fidesz negatív, ellenségképző politizálása (CEU, Soros, EU, civilek, stb.) összességében nem nyerte el a szavazók támogatását, az MSZP által beindított „Fizessenek a gazdagok” kampány összességében pozitív fogadtatásra talál a választói csoportok többségében, ez csupán arra volt elég eddig, hogy a Fidesz továbbra is aktívan tartsa táborát, az MSZP pedig stabilizálja, Botka megjelenésével megszerzetteket.

A várhatóan párttá alakuló Momentum Egyesület február óta stabil szereplője a kutatásoknak, kiugró növekedést nem tudott felmutatni, és a kis pártok (Együtt, PM, LMP) szavazóit kannibalizálva egyelőre csak Budapesten tudott mérhető bázist építeni. A szervezet továbbra sem tudott a bizonytalanok köréből új szavazókat aktivizálni, és a Fidesz, az MSZP, és a Jobbik táborából sem szerzett szavazókat.

A bizonytalanok aránya változatlanul 41 százalék.

2017_05_ppref_idosor.png

Orbán Viktor (Fidesz) népszerűsége 40 pontos, ami a múlt hónaphoz képest 2 pontos csökkenés, viszont januárhoz képest összesen már 9 pontos visszaesés. Az utóbbi hónap csökkenése általánosan, minden szavazói rétegben megfigyelhető.

Botka László (MSZP) népszerűsége múlt hónapos növekedés után erre a hónapra egy pontot csökkenve, 43 pont. Botka népszerűsége a Fideszes szavazók körében csökkent, a többi választói csoportban megőrizte, vagy enyhén növelte a támogatottságát. A választások közeledtével elkezdett polarizálódni a megítélése. Botka László ezzel hibahatáron előzi Orbán Viktort, és továbbra is egyértelműen a legnépszerűbb vezető a bizonytalanok körében.

Vona Gábor (Jobbik) népszerűsége a korábbi két százalékpontos növekedés után szintén egy spontot csökkent, és így 34 pont. Hasonlóan Botkához, Vona népszerűsége is a Fidesz táborban csökkent kimutathatóan, és ugyanaz a polarizációs folyamat figyelhető meg nála is.

Gyurcsány Ferenc (DK) népszerűsége két pontot csökkent, így 19 pont. Gyurcsánynál nem mutatható ki olyan társadalmi csoport, ahol markánsan eltérő lenne a változás, a csökkenés tehát általános, egyedül a Fidesz táborban nem mérhető, bár a megítélése ott már amúgyis meglehetősen alacsony volt.

2017_05_pol_nepsz.png

A kutatás eredményeiről további részletek, például biztos szavazók preferenciái és az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Vasárnapi Hírekre is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2017. május 12-18 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1007 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,2 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.