Elégedettek az emberek a napelemekkel és másoknak is ajánlják telepítésüket – ám sok az akadályozó tényező

Publicus Intézet Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából 2023 januárjában 1043 főnyi budapesti lakos megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a napelemek megítélését.

Közel minden második megkérdezett lakik jól szigetelt energiatakarékos lakásban. A napelemmel rendelkezők közül tízből heten mondták ezt. Közülük tízből kilencen laknak kertes házban, ikerházban vagy sorházban, és csak minden tizedik él többlakásos társasházban.

A válaszadóknál leginkább az játszott/játszik szerepet hogy napelemet telepítettek/ készülnek telepíteni, hogy csökkentsék az energiaköltségeket.

A napelem telepítése során tízből nyolc megkérdezett mondta azt, hogy a kivitelezés minőségével, a válaszadók háromnegyede pedig azt, hogy a kivitelezés idejével elégedettek voltak. A legkevésbé elégedettek – tízből négyen – az engedélyeztetési eljárás folyamatával, illetve az engedélyezés idejével voltak.

Tízből nyolc válaszadó mondta azt, hogy vagy teljes mértékben elégedett vagy pedig inkább elégedett az általuk telepített napelemes rendszer működésével, teljesítményével. Tízből kilenc megkérdezett mondta azt, hogy tapasztalatai alapján vagy ajánlaná, vagy inkább ajánlaná másoknak, hogy napelemes rendszert vásároljanak (eltekintve attól, hogy akik most eszközölnének ilyen beruházást, nem tudnák visszatáplálni az áramot).

Azok körében, akik nem rendelkeznek napelemmel, 7 százaléknyi megkérdezett mondta azt, mindenképpen tervezi, hogy napelemet vásárol a következő öt évben. Minden hetedik tervezte, de a jogszabályi változások miatt már nem tervezi, minden ötödik megkérdezett pedig tervezte, és ha újra lehetőség lenne az áram hálózatba visszatáplálására, újra szeretné.

Tízből hat válaszadó mondta azt, hogy nem tervezte és nem is tervezi, hogy napelemet vásárol a következő öt évben. A társasházban élőknél már tízből heten nyilatkoztak így.

A legfőbb ok, ami miatt a válaszadók nem terveznek napelemet telepíteni a következő öt évben, hogy társasházban laknak és bonyolult lenne ezt kivitelezni.

A társasházban élők közül – akiknél nincs napelem – a válaszadók 7 százaléka (összesen 72 fő) mondta azt, hogy volt meghiúsult próbálkozás, kezdeményezés napelemes rendszer telepítésére.

Ebből a 72 főből 21-en mondták azt, hogy az hiúsította meg a társasházi beruházásokat, hogy a lakóközösség nem értett egyet a napelemek szükségességéről. 18-an nyilatkoztak úgy, hogy a lakóközösség túl magasnak vélte a költségeket, és emiatt került a beruházás elutasításra

Tízből kilenc megkérdezett vagy nem ért egyet, vagy inkább nem ért egyet a kormánynak azzal a döntésével, hogy november 1. után az újonnan telepített napelemek esetében nem lehet a hálózatban betáplálni az áramot.


Közel minden második megkérdezett (47 százalék) lakik jól szigetelt energiatakarékos lakásban. Tízből közel négy (37 százalék) válaszadó mondta azt, hogy részben energiatakarékos, minden hatodik (16 százalék) megkérdezett pedig azt, hogy nem energiatakarékos, rossz szigetelésű lakásban él.

A napelemmel rendelkezők közül tízből heten (70 százalék) mondták azt, hogy jól szigetelt, energiatakarékos lakásban él, a negyedük (27 százalék) részben energiatakarékos, 4 százalékuk pedig nem energiatakarékos, rossz szigetelésű lakásban.

Akik napelemmel rendelkeznek tehát, azok jóval nagyobb arányban mondták azt, hogy jól szigetelt, energiatakarékos lakásban élnek.

A megkérdezettek fele-fele (50-50 százalék) lakik kertes házban, ikerházban, sorházban, vagy pedig többlakásos társasházban. A napelemmel rendelkezők közül tízből kilencen (89 százalék) laknak kertes házban, ikerházban vagy sorházban, és csak minden tizedik (11 százalék) él többlakásos társasházban.

A válaszadóknál leginkább az játszott/játszik szerepet hogy napelemet telepítettek/ készülnek telepíteni, hogy csökkentsék az energiaköltségeket.  Egy egytől ötig terjedő skálán átlagban 4.7 pontot kapott ez a tényező. Utána következik a környezetvédelmi szempont (3,8 pont), utána pedig szorosan egymáshoz közel az alábbi három tényező: különösen nagy a háztartás áramfogyasztása (elektromos autó, töltés, stb ) 2,9 pont; függetlenedni szeretne az országos hálózattól: 2,9 pont; támogatást tudott igénybe venni hozzá: 2,8 pont.

A napelem telepítése során tízből nyolc megkérdezett (78 százalék) mondta azt, hogy a kivitelezés minőségével, a válaszadók háromnegyede (73 százalék) pedig azt, hogy a kivitelezés idejével elégedettek voltak. Minden második megkérdezett (51 százalék) volt elégedett a kivitelezés költségével. A legkevésbé elégedettek az engedélyeztetési eljárás folyamatával (44 százalék), illetve az engedélyezés idejével voltak. (40 százalék).

Tízből nyolc válaszadó (81 százalék) mondta azt, hogy vagy teljes mértékben elégedett (63 százalék) vagy pedig inkább elégedett (18 százalék) az általuk telepített napelemes rendszer működésével, teljesítményével.

Tízből kilenc (88 százalék) válaszadó mondta azt, hogy tapasztalatai alapján vagy ajánlaná (74 százalék), vagy inkább ajánlaná (14 százalék) másoknak, hogy napelemes rendszert vásároljanak (eltekintve attól, hogy akik most eszközölnének ilyen beruházást, nem tudnák visszatáplálni az áramot).

Azok körében, akik nem rendelkeznek napelemmel, 7 százaléknyi megkérdezett mondta azt, mindenképpen tervezi, hogy napelemet vásárol a következő öt évben. Minden hetedik (14 százalék) tervezte, de a jogszabályi változások miatt már nem tervezi, minden ötödik megkérdezett (20 százalék) pedig tervezte, és ha újra lehetőség lenne az áram hálózatba visszatáplálására, újra szeretné. Tízből hat válaszadó mondta azt, hogy nem tervezte és nem is tervezi napelemet vásárol a következő öt évben.

A kertes házban, ikerházban vagy sorházban élők 7 százaléka mindenképpen tervezi, hogy napelemet vásárol a következő öt évben, 19 százaléka tervezte, de a jogszabályi változások miatt már nem tervezi, 37 százaléka pedig tervezte, és ha újra lehetőség lenne az áram hálózatba visszatáplálására, újra szeretné. Az ilyen helyen élők közül tízből közel négyen (37 százalék) mondták azt, hogy nem tervezte és nem is tervezi napelemet vásárol a következő öt évben.

A többlakások társasházban élők 7 százaléka mindenképpen tervezi, hogy napelemet vásárol a következő öt évben, 12 százaléka tervezte, de a jogszabályi változások miatt már nem tervezi, 13 százaléka pedig tervezte, és ha újra lehetőség lenne az áram hálózatba visszatáplálására, újra szeretné. Az ilyen helyen élők közül tízből közel heten (68 százalék) mondták azt, hogy nem tervezte és nem is tervezi napelemet vásárol a következő öt évben.

A legfőbb ok, ami miatt a válaszadók nem terveznek napelemet telepíteni a következő öt évben (eltekintve attól, hogy most nem lehet visszatáplálni az áramot), hogy társasházban laknak és bonyolult lenne ezt kivitelezni (58 százalék). Utána a legtöbben azt hozták fel indoknak, hogy nincs rá pénzük (18 százalék), vagy nem alkalmas hozzá a ház műszaki állapota, pl: fel kellene újítani, lecserélni a tetőt (12 százalék), vagy pedig nem saját ingatlanban lakik (12 százalék).

8 százaléknyian választották azt, hogy nincsenek támogatások, 5 százaléknyian, hogy nincs olyan hely a tetőn, amit elégedendő napsütést ér, 4 százaléknyian mondták azt, hogy nincs elég információja, nem ismeri a lehetőségeket, 3 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy nem érdekli, nem tartja jó megoldásnak a napelemet illetve szintén 3 százaléknyian közölték azt, hogy nem érdeklik, nem tarták jó megoldásnak a napelemet. 2 százaléknyi megkérdezett mondta azt, hogy tervezi hogy napelemet telepít, csak később, még nem most.

A társasházban élők közül – akiknél nincs napelem – a válaszadók 7 százaléka (összesen 72 fő) mondta azt, hogy volt meghiúsult próbálkozás, kezdeményezés napelemes rendszer telepítésére.

Ebből a 72 főből 21-en mondták azt, hogy az hiúsította meg a társasházi beruházásokat, hogy a lakóközösség nem értett egyet a napelemek szükségességéről. 18-an nyilatkoztak úgy, hogy a lakóközösség túl magasnak vélte a költségeket, és emiatt került a beruházás elutasításra. A többi okokat jóval kevesebben nevezték meg (pl: az épület áramhálózatának rossz állapota vagy csatlakozási problémák: 4 fő, a közös képviselő ellenállása, vagy a tetőfelület kedvezőtlen tájolása, vagy az épület műemléki vagy egyéb védettségi érintettsége: 3-3-3 fő, a közös képviselő tájékozatlansága, vagy a tető elégtelen statikai állapota: 2-2 fő.

Tízből kilenc megkérdezett (91 százalék) vagy nem ért egyet (79 százalék), vagy inkább nem ért egyet (12 százalék) a kormánynak azzal a döntésével, hogy november 1. után az újonnan telepített napelemek esetében nem lehet a hálózatban betáplálni az áramot.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023 januárjában a Publicus Intézet készítette 1043 főnyi budapesti lakos bevonásával. A kutatás 704 fő online és 342 fő telefonos megkérdezésen alapul. Összesen 334 napelemmel rendelkező válaszadó van, közölük 19-nél zajlik a rendszer kivitelezése, 38-an pedig már beadták a kérelmet és várják a kivitelezést. A napelemes rendszer telepítését tervezőket 300 fő képviseli a mintában. A napelemmel rendelkezők kerületi megoszlása követi a fővárosi napelem-használók tényleges megoszlását; ennek érdekében a kvótás kérdezés mellett súlyozás is lett felhasználva. A teljes mintában a mintavételi hiba +/- 3 százalékpont; a napelemmel rendelkezők, illetve a napelemes rendszert telepítők csoportjában +/- 6 százalékpont. A területi bontások esetén csak a szignifikáns eltéréseket mutatók kerültek ábrázolásra. A kisebb részcsoportokban a háttérváltozók egyes kategóriában alacsony elemszámok állhatnak a bemutatott eredmények mögött.