A Fidesz szavazók háromnegyede inkább betiltaná a Pride-ot

Publicus Intézet a Népszava megbízásából június 28-30. között 1420 fő megkérdezésével készített budapesti reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta az emberek véleményét a homoszexualitásról és a Budapest Pride-ról.

A megkérdezettek közel fele természetesnek tartja, minden hetedik válaszadó azonban visszataszítónak, ha találkozik egy homoszexuális párral, amelynek tagjai férfiak.

A válaszadók közel fele természetesnek tartja, minden nyolcadik megkérdezett viszont visszataszítónak, ha találkozik egy homoszexuális párral, amelynek a tagjai nők.

Tízből nyolc válaszadó inkább elfogadhatónak tartaná, ha valamelyik közeli ( testvére, gyermeke) vagy távolabbi családtagja homoszexuális kapcsolatban élne.

A megkérdezettek háromnegyede támogatja, hogy a homoszexuálisok hivatalosan regisztrált élettársi viszonyban élhessenek. Tízből hat válaszadó támogatja, hogy a homoszexuálisok házasságot köthessenek, továbbá szintén tízből hat megkérdezett elfogadhatónak tartja, hogy gyermeket fogadhassanak örökbe.

A válaszadók kétharmada inkább egyetért azzal az állítással, hogy sokat ártanak a társadalomnak azok a politikusok, akik a homoszexualitás nyilvános megjelenése ellen szólalnak fel. A megkérdezettek enyhe többsége inkább nem ért egyet azzal, hogy veszélyes dolog a homoszexualitás népszerűsítése.

Minden ötödik megkérdezett tartja inkább visszataszítónak és természetellenesnek a homoszexualitást. Így gondolja a Fidesz szavazók többsége, továbbá minden nyolcadik Jobbik szavazó is.

A megkérdezettek kétharmada szerint inkább fontos célja volt a kormánynak a homofóbbá tett pedofil-ellenes törvény elfogadásával, hogy megossza az ellenzéket.

Tízből hat válaszadó szerint a törvény elfogadásának hátterében inkább az áll, hogy a kormány a homoszexualitás kérdését a kampány témájává tegye.

A válaszadók harmada inkább egyetért azzal, hogy be kellene tiltani a Pride-felvonulást. Így nyilatkozott a Fidesz szavazók háromegyede, továbbá tízből négy bizonytalan szavazó és szintén tízből négy Jobbik szavazó.


Tízből hat (57 százalék) megkérdezett nyilatkozott úgy, hogy van olyan ember a személyes ismerősei, barátai, munkatársai között, akiről tudja, hogy homoszexuális. A válaszadók 6 százaléka mondta azt, hogy az azonos neműekhez vonzódik.

A megkérdezettek közel fele (45 százalék) természetesnek tartja, ha találkozik egy homoszexuális párral, amelynek tagjai férfiak. Így gondolja tízből hét (68 százalék) ellenzéki szavazó, a bizonytalan szavazók harmada (35 százalék), továbbá közel minden nyolcadik (13 százalék) Fidesz szavazó.

Minden hetedik (14 százalék) válaszadó visszataszítónak tartja azt, ha találkozik egy homoszexuális párral, amelynek a tagjai férfiak. Ezt mondta a Fidesz szavazók harmada (33 százalék), a bizonytalan szavazók ötöde (22 százazék), illetve az ellenzéki szavazók 2 százaléka.

A megkérdezettek közel fele (47 százalék) természetesnek tartja, ha találkozik egy homoszexuális párral, amelynek tagjai nők. Ezt mondta tízből hét (70 százalék) ellenzéki szavazó, a bizonytalan szavazók harmada (35 százalék), továbbá közel minden hetedik (15 százalék) Fidesz szavazó.

Minden nyolcadik (12 százalék) válaszadó visszataszítónak tartja azt, ha találkozik egy homoszexuális párral, amelynek a tagjai nők. Így gondolja a Fidesz szavazók negyede (26 százalék), a bizonytalan szavazók ötöde (20 százazék), illetve az ellenzéki szavazók 2 százaléka.

Tízből közel kilenc (86 százalék) megkérdezett tartaná inkább elfogadhatónak, ha egy homoszexuális pár költözne a szomszédjába, vagy egy homoszexuális munkatársa lenne.

Tízből nyolc válaszadó tartaná inkább elfogadhatónak, ha valamelyik közeli (testvére, gyermeke) vagy távolabbi családtagja homoszexuális kapcsolatban élne. (80-81 százalék)

A megkérdezettek háromnegyede (77 százalék) támogatja, hogy a homoszexuálisok hivatalosan regisztrált élettársi viszonyban élhessenek.

Tízből hat (62 százalék) válaszadó támogatja, hogy a homoszexuálisok házasságot köthessenek, továbbá szintén tízből hat megkérdezett (62 százalék) elfogadhatónak tartja, hogy gyermeket fogadhassanak örökbe.

Tízből négy (42 százalék) Fidesz szavazó nem támogatja, hogy a homoszexuálisok hivatalosan regisztrált élettársi viszonyban élhessenek. Így gondolja a Jobbik szavazók harmada (35 százalék), továbbá tízből három (31 százalék) bizonytalan szavazó is.

Tízből nyolc (78 százalék) Fidesz szavazó nem támogatja, hogy a homoszexuálisok házasságot köthessenek. Ezt mondta tízből négy (43 százalék) Jobbik szavazó, továbbá a bizonytalan szavazók némileg több mint harmada (37 százalék).

Tízből nyolc (80 százalék) Fidesz szavazó nem támogatja, hogy a homoszexuálisok gyermeket fogadhassanak örökbe. Így gondolja tízből négy (44 százalék) Jobbik, illetve tízből szintén négy (41 százalék) bizonytalan szavazó is.

Tízből nyolc (82 százalék) megkérdezett szerint fontos, hogy az emberek megtanulják elfogadni a homoszexualitást.

A válaszadók háromnegyede (74 százalék) nagyszerűnek tartja, ha valaki fel tudja vállalni a környezete előtt, hogy homoszexuális.

Tízből hét (68 százalék) megkérdezett azt mondta, hogy nincs baja a homoszexualitással, de nem kell magukra felhívni a figyelmet.

A válaszadók kétharmada (67 százalék) inkább egyetért azzal az állítással, hogy sokat ártanak a társadalomnak azok a politikusok, akik a homoszexualitás nyilvános megjelenése ellen szólalnak fel.

A megkérdezettek harmada (36 százalék) próbál inkább elfogadó lenni, de valamennyire rossz érzéseket kelt bennem a homoszexualitás témája.

A válaszadók negyede (23 százalék) inkább nem engedné, hogy a gyermeke homoszexuális pár által nevelt gyerekkel barátkozzon.

Minden ötödik (22 százalék) megkérdezett tartja inkább visszataszítónak és természetellenesnek a homoszexualitást.

A megkérdezettek enyhe többsége (52 százalék) inkább nem ért egyet azzal, hogy veszélyes dolog a homoszexualitás népszerűsítése.

A Fidesz szavazók többsége (52 százalék) tartja inkább visszataszítónak és természetellenesnek a homoszexualitást. Ezt mondta a bizonytalan szavazók negyede (27 százalék), illetve minden nyolcadik (12 százalék) Jobbik szavazó.

Tízből kilenc (89 százalék) Fidesz szavazó inkább egyetért azzal, hogy veszélyes dolog a homoszexualitás népszerűsítése. Így látja a bizonytalan szavazók és a Jobbik szavazók közel fele is (52 és 45 százalék)

Tízből négy (41 százalék) Fidesz szavazó inkább nem ért egyet azzal az állítással, hogy fontos, hogy az emberek megtanulják elfogadni a homoszexualitást. Így gondolja minden ötödik (18 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá minden tizedik (9 százalék) Jobbik szavazó.

A Fidesz szavazók kétharmada (66 százalék) inkább nem ért egyet azzal az állítással, hogy sokat ártanak a társadalomnak azok a politikusok, akik a homoszexualitás nyilvános megjelenése ellen szólalnak fel. Ezt látja tízből négy (44 százalék) Jobbik szavazó, továbbá tízből három (29 százalék) bizonytalan szavazó is.

A megkérdezettek kétharmada (65 százalék) szerint inkább fontos célja volt a kormánynak a homofóbbá tett pedofil-ellenes törvény elfogadásával, hogy megossza az ellenzéket.

Tízből hat (62 százalék) válaszadó szerint a törvény elfogadásának hátterében inkább az áll, hogy a kormány a homoszexualitás kérdését a kampány témájává tegye.

A megkérdezettek közel fele (47 százalék) szerint a törvény elfogadásának célja inkább nem az volt, hogy a kormány megvédje a gyerekeket a homoszexualitással való találkozás ártalmas hatásaitól.

Tízből négy (38 százalék) válaszadó szerint a kormány nem azért hozta az új törvényt, hogy a pedofília ellen hatékonyabban fellépjen.

A pedofília elleni határozottabb fellépést célzó új törvény értelmében mellesleg tilos a homoszexualitás megjelenítése a 18 éven aluliak számára. A megkérdezettek harmada (36 százalék) szerint ezen új jogszabály alapján be kellene tiltani a felvonulást.

Így nyilatkozott a Fidesz szavazók kétharmada (65 százalék), a Jobbik szavazók fele (47 százalék), tízből négy (38 százalék) bizonytalan szavazó, továbbá minden ötödik (19 százalék) ellenzéki szavazó. (Még a Budapesti Pride megtartása előtt tettük fel ezt a kérdést)

Függetlenül ettől az új szabályozástól, a válaszadók harmada (35 százalék) inkább egyetért azzal, hogy be kellene tiltani a Pride-felvonulást. Így nyilatkozott a Fidesz szavazók háromegyede (75 százalék), továbbá tízből négy bizonytalan szavazó és szintén tízből négy Jobbik szavazó. (45-44 százalék).

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2021. június 28-30. között a Publicus Intézet készítette Budapest felnőtt népességét reprezentáló 1420 fő telefonos és online megkérdezésével, a Publicus Budapesti Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.