83 százaléknak nehézséget jelent a rezsi kifizetése

Publicus Intézet a Népszava megbízásából december 05-08. között 1009 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az embereket a rezsiárak növekedéséről.

Tízből három megkérdezett mondta azt, hogy a háztartásában túllépi a gáz- vagy villanyfogyasztás államilag támogatott mértékét. 2022 júliusában még tízből közel hatan nyilatkoztak így, azaz hónapról hónapra kevesebben vannak azok, akik többet fogyasztanak a támogatott mértéknél.

Mostani felmerésünk során a válaszadók 29 százaléka a gáz, 33 százaléka a villany, 36 százaléka pedig mindkettő esetében túllépi az államilag támogatott mértéket.

A válaszadóknak átlagban 60 százalékkal lett magasabb a gázszámlája, 42 százalékkal pedig az áramszámlája.

Azok körében, akik túllépik a fogyasztás államilag támogatott mértékét, a megkérdezettek harmada mondta azt, hogy nagy nehézséget jelent neki a megnövekedett rezsi kifizetése.

A válaszadók háromnegyede mondta azt, hogy jobban takarékoskodik a gázzal és villannyal, mint tavaly ilyenkor. Tízből négy megkérdezett mondta azt, hogy az ő háztartásában a novemberi/decemberi hőmérséklet általában alacsonyabb volt, mint tavaly ilyenkor. A válaszadók háztartásában átlagosan 2,8 fokkal volt alacsonyabb a hőmérséklet. 


A megkérdezettek 31 százaléka mondta azt, hogy a háztartásában túllépi a gáz- vagy villanyfogyasztás támogatott mértékét. 2022 októberében 39 százalék, 2022 augusztusában 43 százalék, 2022 júliusában pedig még 56 százalék volt ez az arány, azaz hónapról hónapra kevesebben vannak azok, akik többet fogyasztanak a támogatott mértéknél.

Azok körében, akik túllépik az államilag támogatott mértéket, a válaszadók 29 százaléka a gáz, 33 százaléka a villany, 36 százaléka pedig mindkettő esetében túllépi azt. [2022 augusztusában is hasonló arányok jöttek ki]

Átlagban 60 százalékkal lett magasabb a gázszámlája a válaszadóknak. Közel negyedüknek (23 százalék) több, mint kétszeresével, minden nyolcadik megkérdezettnek 50-100 százalékkal, minden ötödiknek (22 százalék) 20-50 százalékkal, szintén minden ötödiknek (20 százalék) 10-20 százalékkal, közel minden tizedik (7 százalék) válaszadónak pedig kevesebb mint 10 százalékkal lett magasabb a gázszámlája.

Átlagban 42 százalékkal lett magasabb az áramszámlája a megkérdezetteknek. Közülük közel minden nyolcadiknak (13 százalék) több mint kétszeresével, szintén minden nyolcadiknak (12 százalék) 50-100 százalékkal, minden ötödiknek (20 százalék) 20-50 százalékkal, tízből három (31 százalék) válaszadónak 10-20 százalékkal, a megkérdezettek 16 százalékának pedig kevesebb mint 10 százalékkal lett magasabb az áramszámlája.

Azok körében, akik túllépik a fogyasztás államilag támogatott mértékét, a megkérdezettek harmada (35 százalék) mondta azt, hogy nagy nehézséget jelent neki a megnövekedett rezsi kifizetése. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből négy (41 százalék), szintén tízből négy (43 százalék) bizonytalan szavazó, illetve közel minden nyolcadik (13 százalék) Fidesz szavazó.

Minden második (48 százalék) válaszadó mondta azt, hogy kis nehézséget fog neki jelenteni a megnövekedett rezsi kifizetése. Ezt közölte a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből négy (41 százalék), minden második (48 százalék) bizonytalan szavazó, illetve tízből közel hat (57 százalék) bizonytalan szavazó.

Közel minden ötödik (17 százalék) megkérdezett mondta azt, hogy nem jelent neki nehézséget a megnövekedett rezsi kifizetése. Így nyilatkozott tízből három (30 százalék) Fidesz szavazó, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül közel minden ötödik (18 százalék), illetve közel minden tizedik (8 százalék) bizonytalan szavazó.

A válaszadók háromnegyede (74 százalék) mondta azt, hogy jobban takarékoskodik a gázzal és villannyal, mint tavaly ilyenkor.

Tízből négy (37 százalék) megkérdezett mondta azt, hogy az ő háztartásában a novemberi/decemberi hőmérséklet általában alacsonyabb volt, mint tavaly ilyenkor. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből négy (43 százalék), a bizonytalan szavazók picivel több mint harmada (36 százalék), illetve tízből három (30 százalék) Fidesz szavazó.

Leginkább az érettségivel rendelkezők, illetve a legfeljebb 8 általánost végzettek mondták azt, hogy alacsonyabb náluk a hőmérséklet, mint tavaly ilyenkor. (43 és 37 százalék).

A megkérdezettek háztartásában átlagosan 2,8 fokkal volt alacsonyabb a novemberi/decemberi hőmérséklet, mint tavaly ilyenkor. Ez az érték 0,2 fokkal alacsonyabb, mint a szeptemberi/októberi adatok.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2022. december 05 – 08. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1009 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.