Háromnegyed szerint helytelen Budaházy kegyelme

A Publicus Intézet a Népszava megbízásából május 05 – 10. között 1003 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét Budaházy György szabadulásáról.

Tízből nyolc válaszadó hallott arról, hogy Novák Katalin a pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott több elítéltnek, köztük Budaházy Györgynek.

Az enyhe többség általánosságban inkább helyesnek tartja, hogy az államfő kegyelmet adhat elítélteknek. Hogy az államfő kegyelmet adott konkrétan Budaházynak, tízből hat válaszadó inkább nem tartja helyesnek.

A megkérdezettek háromnegyede szintúgy inkább nem tartja helyesnek, hogy az a Budaházy kapott kegyelmet, akit többek között terrorcselekmény bűntette miatt ítélték el. Ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes, tízből közel nyolc bizonytalan szavazó, illetve minden második Fidesz szavazó.

Minden második válaszadó úgy gondolja, Budaházy valóban bűnös volt azokban, amikben elítélték. Ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak közel háromnegyede, a bizonytalan szavazók közel fele, illetve a Fidesz szavazók negyede.

Minden ötödik megkérdezett úgy gondolja, hogy politikai oka volt Budaházy elítélésének. Ezt mondta tízből négy Fidesz szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül minden nyolcadik és a bizonytalan szavazók közül is minden nyolcadik.


Tízből nyolc (78 százalék) válaszadó hallott arról, hogy Novák Katalin a pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott több elítéltnek, köztük Budaházy Györgynek. Így nyilatkozott a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből nyolc (83 százalék) a bizonytalan szavazók háromnegyede (75 százalék), illetve tízből hét (72 százalék) Fidesz szavazó.

Az enyhe többség (54 százalék) általánosságban inkább helyesnek tartja, hogy az államfő kegyelmet adhat elítélteknek. Ezt mondta a Fidesz szavazók háromnegyede (75 százalék), minden második (51 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből négy (41 százalék).

Tízből közel négy (37 százalék) tartja inkább nem helyesnek, hogy az államfő kegyelmet adhat elítélteknek. Így látja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak az enyhe többsége, a bizonytalan szavazók harmada (33 százaléka), illetve minden hatodik (16 százalék) Fidesz szavazó.

Hogy az államfő kegyelmet adott konkrétan Budaházy Györgynek, tízből hat (61 százalék) válaszadó inkább nem tartja helyesnek. Így gondolja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak túlnyomó többsége (85 százalék), a bizonytalan szavazók kétharmada (64 százalék), illetve tízből három (28 százalék) Fidesz szavazó.

Minden ötödik (20 százalék) megkérdezett tartja inkább helyesnek, hogy az államfő kegyelmet adott Budaházynak. Így nyilatkozott minden második (49 százalék) Fidesz szavazó, a bizonytalan szavazók 8 százaléka, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak az 5 százaléka.

A megkérdezettek háromnegyede (75 százalék) inkább nem tartja helyesnek, hogy kegyelmet kapott Budaházy György, akit többek között terrorcselekmény bűntette miatt ítélték el. Ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (95 százalék), tízből közel nyolc (78 százalék) bizonytalan szavazó, illetve minden második (50 százalék) Fidesz szavazó.

A válaszadók közel ötöde (18 százalék) tartja inkább helyesnek a történteket: a Fidesz szavazók 41 százaléka, a bizonytalan szavazók 7 százaléka, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 4 százaléka.

Minden második (50 százalék) válaszadó úgy gondolja, Budaházy valóban bűnös volt azokban, amikben elítélték. Ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak közel háromnegyede (73 százalék), a bizonytalan szavazók közel fele (44 százalék), illetve a Fidesz szavazók negyede (25 százalék).

Minél idősebb valaki, annál inkább így látja: míg a 18-29 évesek 39 százaléka gondolja azt, hogy Budaházy valóban bűnös volt, addig a 60 évnél idősebbeknél már 59 százalék ez az arány.

Minden ötödik (21 százalék) megkérdezett úgy gondolja, hogy politikai oka volt Budaházy elítélésének. Ezt mondta tízből négy (38 százalék) Fidesz szavazó, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül minden nyolcadik és a bizonytalan szavazók közül is minden nyolcadik (12-12 százalék). Leginkább a szakmunkások (36 százalék) nyilatkoztak így.

Tízből három (29 százalék) válaszadó nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Így tett a bizonytalan szavazók 44 százaléka, a Fidesz szavazók 37 százaléka, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 15 százaléka. Leginkább a 18-29 év közöttiek zárkóztak el a válaszadástól.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatókA kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2023. május 05 – 10. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1003 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.