Háromnegyed elhiszi, amit Magyar Péter hangfelvételén hallott

A Publicus Intézet a Népszava megbízásából április 26-30. között 1000 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban kérdezte az emberek véleményét a Magyar Péter által készített hangfelvételről.

Tízből hat válaszadó mondta azt, hogy tudja, mi szerepel azon a hangfelvételen, amely a Varga Judit és Magyar Péter között zajló magánbeszélgetésről készült. Azok körében, akik hallották a hangfelvételt, a válaszadók háromnegyede mondta azt, hogy szerintük igazak azok a vádak, amelyek elhangoztak.

Közel minden második válaszadó szerint a felvételen szereplő vádak elég súlyosak ahhoz, hogy megrengessék az emberek bizalmát a kormányban. Tízből nyolc megkérdezett szerint a hatóságoknak foglalkozniuk kellene a felvételen szereplő vádakkal.

Minden második válaszadó szerint vannak még olyan információk, bizonyítékok Magyar Péter birtokában, amelyek kellemetlenek lehetnek a Fidesz számára.

Minden tizedik megkérdezett helyesnek tartja, hogy Magyar Péter hangfelvételt készített a feleségével folytatott magánbeszélgetéséről. A válaszadók harmada ezt nem tartja helyesnek, de a körülményeket figyelembe véve elfogadhatónak gondolja. Közel minden második megkérdezett azonban elfogadhatatlannak tartja Magyar tettét.

A válaszadók közel kétharmada elhiszi Magyar Péter állításait, miszerint a kormány és a hozzá köthető üzleti érdekcsoportok maffia-szerűen működnek.


Tízből hat (58 százalék) válaszadó mondta azt, hogy tudja, mi szerepel azon a hangfelvételen, amely a Varga Judit és Magyar Péter között zajló magánbeszélgetésről készült. Így nyilatkozott a Tisza Párt szavazói közül tízből nyolc (83 százalék), a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a háromnegyede (74 százalék), a bizonytalan szavazók többsége (55 százalék), illetve a Fidesz szavazók picivel több mint harmada (37 százalék).

Azok körében, akik hallották a hangfelvételt, a válaszadók háromnegyede (75 százalék) mondta azt, hogy igazak azok a vádak, amelyek elhangoztak. Így nyilatkozott a Tisza Párt szavazói és a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (94 és 92 százalék), tízből nyolc (79 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazóknak a negyede (25 százalék).

Közel minden második (48 százalék) válaszadó szerint a felvételen szereplő vádak elég súlyosak ahhoz, hogy megrengessék az emberek bizalmát a kormányban. Így gondolja a Tisza Párt szavazói közül tízből közel kilenc (85 százalék), a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül tízből közel hat (56 százalék), minden második (51 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazóknak a 10 százaléka.

Tízből nyolc (79 százalék) megkérdezett szerint a hatóságoknak foglalkozniuk kellene a felvételen szereplő vádakkal. Így látja a Tisza Párt szavazói és a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (91 és 92 százalék), a bizonytalan szavazók háromnegyede (77 százalék), illetve minden második (48 százalék) Fidesz szavazó.

Minden második (51 százalék) válaszadó szerint vannak még olyan információk, bizonyítékok Magyar Péter birtokában, amelyek kellemetlenek lehetnek a Fidesz számára. Így gondolja a Tisza Párt szavazói közül tízből nyolc (81 százalék), a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak közel a kétharmada (64 százalék), tízből hat (57 százalék) bizonytalan szavazó, illetve a Fidesz szavazóknak a negyede (25 százalék).

A megkérdezettek negyede (24 százalék) szerint már nincsenek olyan információk, bizonyítékok Magyar Péter birtokában, amelyek kellemetlenek lehetnek a kormánypárt számára. Így látja minden második (50 százalék) Fidesz szavazó, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 13 százaléka, a bizonytalan szavazók 11 százaléka, illetve a Tisza Párt szavazóinak a 2 százaléka.

A válaszadók 5 százaléka szerint bár most nincsenek ilyen információi, bizonyitékai Magyar Péternek, azonban kaphat, illetve fog még kapni. Ezt mondta a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 8 százaléka, a Fidesz szavazóknak a 6 százaléka, a Tisza Párt szavazóinak a 2 százaléka, illetve a bizonytalan szavazóknak szintén a 2 százaléka.

Minden tizedik (10 százalék) megkérdezett helyesnek tartja, hogy Magyar Péter hangfelvételt készített a feleségével folytatott magánbeszélgetéséről. Ezt mondta a Tisza Párt szavazóinak a harmada (34 százalék), a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 13 százaléka, a bizonytalan szavazók 11 százaléka, illetve a Fidesz szavazók 1 százaléka.

A válaszadók harmada (34 százalék) nem tartja helyesnek, de a körülményeket figyelembe véve elfogadhatónak gondolja, hogy Magyar Péter hangfelvételt készített a feleségével folytatott magánbeszélgetéséről. Így gondolja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak és a Tisza Párt szavazóinak a többsége (55 és 54 százalék), a bizonytalan szavazók több mint harmada (36 százalék), illetve a Fidesz szavazók 4 százaléka.

Közel minden második (48 százalék) megkérdezett elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyar Péter hangfelvételt készített a feleségével folytatott magánbeszélgetéséről. Így nyilatkozott a Fidesz szavazói közül tízből kilenc (88 százalék), a bizonytalan szavazók közül tízből négy (38 százalék), a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a negyede (26 százalék), illetve a Tisza Párt szavazóinak a 7 százaléka.

A válaszadók közel kétharmada (63 százalék) elhiszi Magyar Péter állításait, miszerint a kormány és a hozzá köthető üzleti érdekcsoportok maffia-szerűen működnek. Ezt mondta a Tisza Párt szavazói és a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazói közül szinte az összes (95 és 94 százalék), a bizonytalan szavazók kétharmada (66 százalék), illetve a Fidesz szavazók ötöde (20 százalék).

Varga Judit és Magyar Péter kölcsönösen kapcsolati erőszakkal vádolják egymást. Minden ötödik (20 százalék) megkérdezett szerint Magyar Péter volt az, aki bántalmazta fizikailag Varga Juditot. Így gondolja minden második (49 százalék) Fidesz szavazó, a bizonytalan szavazók 8 százaléka, a Tisza Párt két százaléka, illetve a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak az 1 százaléka.

Közel minden tizedik (9 százalék) válaszadó szerint Varga Judit volt az, aki bántalmazta fizikailag Magyar Pétert. Ezt mondta a Tisza Párt szavazóinak a 22 százaléka, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak az 15 százaléka, illetve a bizonytalan szavazók 7 százaléka.

A megkérdezettek 16 százaléka szerint mindkét fél bántalmazta a másikat fizikailag. Így gondolja a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak a 23 százaléka, a bizonytalan szavazók 19 százaléka, a Tisza Párt szavazóinak a 15 százaléka, illetve a Fidesz szavazóinak a 7 százaléka.

Tízből három (28 százalék) válaszadó szerint a két fél nem bántalmazta egymást fizikailag. Így nyilatkozott a Tisza Párt szavazóinak 37 százaléka, a választásokon együttműködő ellenzéki pártok szavazóinak és a bizonytalan szavazóknak  a 36-36 százaléka, illetve a Fidesz szavazóknak a 13 százaléka.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2024. április 26 – 30. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.