Fontosabb EU-s ügyek, és a Fidesz vs. EPP kérdés

A Publicus Intézet a Népszava megbízásából április 17-23 között, 1010 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a választópolgárok egyes európai ügyekhez való viszonyulását, valamint a Fidesz és az Európai Néppárt kapcsolatának megítélését.

A választók majd’ háromnegyede ugyanarra a pártra szavaz az EP választásokon, mint amire a hazai általános választásokon is; ötödük tervezi, hogy más pártra adja le a voksát. Tíz megkérdezettből nyolcan úgy gondolják, hogy hazánknak csatlakoznia kellene az Európai ÜgyészséghezA megkérdezettek 80 százaléka támogatja, hogy az EU-s pénzek hazánkba érkezését az EU bizonyos jogállami normáknak való megfeleléshez kösse.

A megkérdezettek több mint fele szerint jogos döntés, hogy az Európai Néppárt (EPP) felfüggesztette a Fidesz tagságát a szervezetben. Ez 16 százalékpontos növekedés a múlt hónapban mérthez képest. Tíz megkérdezettből hat fő szerint a Fidesznek az az érdeke, hogy az EPP tagja maradjon, és kicsivel többen, majd’ kétharmadnyian úgy gondolják, hogy ez hazánk érdeke is.

————–

A választók majd’ háromnegyede (71 százalék) ugyanarra a pártra szavaz az EP választásokon, mint amire a hazai általános választásokon is; ötödük (22 százalék) tervezi, hogy más pártra adja le a voksát. Leginkább a Fidesz és az MSZP szavazók lojálisak saját pártjukhoz (92 és 80 százalék), míg legkevésbé a Jobbik szavazók (50 százalék).

A megkérdezettek kétharmada (68 százalék) a pártok programja alapján választ, ám a képet árnyalja, hogy az EP-választási elképzeléseket az emberek fele (56 százalék) nagyjából, harmada (32 százalék) pedig sehogy nem ismeri.

Hogyan szavaz az EP választáson?

A megkérdezettek negyede (26 százalék) szerint az két idei választás közül a május végi EP választás a fontosabb, míg kicsivel többen (29 százalék) említették, hogy az önkormányzati. A válaszadók több mint harmada (35 százalék) szerint pedig mindkettő egyformán fontos.

Az EP választás leginkább a Fidesz és a Jobbik szavazók számára fontos (35 és 30 százalék), míg legkevésbé az MSZP szavazók számára (10 százalék). Ám a szocialista szimpatizánsok kétharmada (66 százalék) szerint mindkettő egyformán fontos.

Fontos észrevenni, hogy minden ellenzéki párt szavazói és a bizonytalanok körében is többen említették, hogy az október 13-i önkormányzati választások fontosak.

Mi a fontosabb, az EP vagy az önkormányzati választás?

Tíz megkérdezettből nyolcan (81 százalék) úgy gondolják, hogy hazánknak csatlakoznia kellene az Európai Ügyészséghez. Ez a múlt hónapban mérthez képest három százalékpontos növekedés.

Kilenc százalékponttal, 71 százalékra növekedett a csatlakozás támogatottsága a Fidesz szavazók körében is, bár még mindig ők azok, akik legkevésbé támogatják az elképzelést. Ez ellenzéki pártok szavazói körében 94 százalékos az EU ügyészséghez való csatlakozás támogatottsága.

Csatlakozzon hazánk az Európai Ügyészséghez?

A megkérdezettek 80 százaléka támogatja, hogy az EU-s pénzek hazánkba érkezését az EU bizonyos jogállami normáknak való megfeleléshez kösse. Leginkább az MSZP és a Jobbik szavazók támogatják (96 százalék), ám a Fidesz szavazók körében is kétharmados (68 százalék) az elképzelés támogatottsága.

És Ön mit gondol a kondicionalitásról?

A megkérdezettek több mint fele (51 százalék) szerin jogos döntés, hogy az Európai Néppárt (EPP) felfüggesztette a Fidesz tagságát a szervezetben. Ez 16 százalékpontos növekedés a múlt hónapban mérthez képest. Egyedül a Fidesz szavazók az a vizsgált társadalmi csoport, amelyben az ellenkező álláspontnak van többsége: 70 százalék szerint felháborító a felfüggesztés, ám a múlt hónapban ez az arány még 85 százalékos volt.

A Fidesz szavazók körében 5 százalékponttal (9 százalékra), az ellenzéki szavazók körében 12 százalékponttal növekedett a felfüggesztést jogosnak gondolók aránya (86 százalékra).

Önnek mi a véleménye arról, hogy az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát a szervezetben?

Tíz megkérdezettből hat fő (61 százalék) szerint a Fidesznek az az érdeke, hogy az Európai Néppárt (EPP) tagja maradjon, és kicsivel többen, majd’ kétharmadnyian (65 százalék) úgy gondolják, hogy ez hazánk érdeke is.

Mind a két esetben a Fidesz szavazók körében a legmagasabb azok aránya, akik az EPP-ben maradás mellett foglalnak állást (82 és 79 százalék), de az ellenzéki szavazók többsége is eképpen gondolkodik (49 százalék 40 ellenében, illetve 61 százalék).

A Fidesznek és az országnak érdeke az EPP tagság?

A kutatás eredményeiről további részletek a szerdán megjelenő Népszavában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2019. április 17 – 23 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1010 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.