A Jobbik újra mélypontján

Fidesz szavazóinak száma a múlt havi mélypont után egy százalékpontot növekedve, 23 százalékon áll. Az MSZP negyedik hónapja 12 százalékon áll, míg a Jobbik támogatottsága egy százalékpontot csökkenve újra a korábban is mért mélypontjára csúszott, és 11 százalékon állEzzel a két párt közötti, a második helyért folyó versenyben újra az MSZP került leheletnyi előnybe.

2016_06_ppref_idosor.png

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, június 10 és 15 között, 1000 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát. A Fidesz szavazóinak száma a múlt havi mélypont után egy százalékpontot növekedve, 23 százalékon áll. Az MSZP negyedik hónapja 12 százalékon áll, míg a Jobbik támogatottsága egy százalékpontot csökkenve újra a korábban is mért mélypontjára csúszott, és 11 százalékon állEzzel a két párt közötti, a második helyért folyó versenyben újra az MSZP került leheletnyi előnybe. 

Fidesz szavazóinak száma a múlt hónapban mért mélypontról elmozdulva után, egy százalékpontot növekedett, és így a párt támogatottsága 23 százalék. A párt támogatói az utóbbi hónapban aktívabbak is lettek, mint korábban voltak.

Az MSZP meg tudta tartani a négy hónapja szerzett szavazóit, és támogatottsága továbbra is 12 százalék. A pártnak szavazóinak aktivitása viszont most csökkent, és idén most először nem ők a legaktívabbak. Az MSZP továbbra is hibahatáron belüle maradve, de megelőzi a Jobbikkot.

Jobbik támogatóinak száma egy százalékopontot csökketve visszacsúszott a korábban mért mélypontjára, és így 11 százalék. A párt tisztújítása körüli események tehát érdemben nem voltak hatással a támogatottságára.

2016_06_ppref.png

A többi párt megítélése érdemben nem változott. Az LMP múlt hónapokhoz hasonlóan 3 százalékon áll, a párt vezetőjének bejeletett távozása nem bizonytalanította el a híveket. A DK támogatóinak száma nem változott és szintén 3 százalék. Az Együtt támogatóinak az aránya ebben a hónapban sem érte el az egy százalékot, csakúgy, ahogy PM, és a MLP sem.

Ez elmúlt fél évben meglehetősen kiegyenlített küzdelem zajlik a második helyért, ahol az MSZP hibahatáron belül, de folyamatosan leheletnyivel megelőzi a Jobbikot. Mindazonáltal, míg a baloldal nem tudta megtartani a bizonytalanok köréből pár hónapja érkezett szavazóit, addig a Jobbik tisztújtás során átalakított vezetősége sem volt érdemi hatással a támogatottságára. A bizonytalanok aránya így újabb egy százalékpontot növekedve, már 46 százalék. Mindeközben, az LMP vezetője bejelentette távozását, ám ez sem volt hatással a párt támogatottságára, amit az elmúlt egy évben szinte minden hónapan 3 százalékra mértünk. Az országban zajló folyamatokkal való elégedettség némileg újra növekszik, és ez hatással van a Fidesz támogatottságára, amely a múlt hónapos mélypontról elmozdult, és a tábora is aktívabb lett.

2016_06_ppref_idosor.png

A kutatás eredményeiről további részletek, például biztos szavazók preferenciái és az országban zajló folyamatokkal való elégedettség változása a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2016. június 10-15 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1000 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.