Pártok támogatottsága — 2020 november

Publicus Intézet a Népszava megbízásából november 18 – 21. között 1005 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát.


A Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében egy százalékpontot csökkenve, 29 százalék.

Az MSZP támogatottsága az összes megkérdezett körében egy százalékpontot növekedve, 7 százalék.

A Jobbik támogatottsága most 5 százalék az összes megkérdezett körében, az adat a múlt hónaphoz képest egy százalékpontot csökkent.

A DK összes megkérdezett körében mért támogatottsága egy százalékpontot növekedve, 9 százalék.

A Momentum támogatottsága egy százalékpontot csökkent, 7 százalék az összes megkérdezett körében.

Az „összefogás szavazó” az összes megkérdezett körében 3 százalék, a biztos szavazó, pártválasztók körében pedig 5 százalék. (Azon szavazókat értjük összefogás szavazók alatt, akik úgy válaszolnak, hogy CSAK egy összefogott ellenzékre szavaznánk, külön-külön egyik ellenzéki pártra sem. Részletes módszertani leírás itt olvasható.)

Az LMP, a Párbeszéd, a Kétfarkú kutya párt, és a Mi hazánk mozgalom támogatottsága 1-1 százalék, érdemi változás az elmúlt hónapokban nem volt megfigyelhető.A bizonytalanok aránya egy százalékpontot csökkenve, 36 százalék.

Az elmúlt hónapokban, mióta megjelentek a járvány nyomán a gazdasági és szociális válság tünetei, kiéleződik a kormány és az ellenzéki önkormányzatok szembenállása, illetve az ellenzéki erők hatékonyabban kommunikálják összefogási szándékukat megfordult a Fidesz-ellenzék erősorrend. Októberben és novemberben már hibahatáron túl, 4 százalékponttal magasabb az összefogásra készülő ellenzék támogatottsága, mint a Fideszé.

A kutatás eredményeiről további részletek a Népszava nyomtatott és online kiadásában találhatók. A kutatás ismertetésekor kérjük a Népszavára is hivatkozzanak.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2020. november  18 – 21. között a Publicus Intézet készítette hazánk felnőtt népességét reprezentáló 1005 fő telefonos megkérdezésével , a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2016 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatból nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,1 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.