Székesfehérvár: Az árral szemben?

Publicus Intézet a helyben stabilnak hitt választási térképet átrajzoló pécsi polgármester-választást követően egy önkormányzati kutatás-sorozatba kezdett. A kutatás célja annak eldöntése, hogy a dél-dunántúli város példája mennyire általánosítható: az ország nagyvárosaiban jellemző-e, hogy az országos pártpreferencia határozza meg a helyi ügyek és a városvezetés megítélését. A Publicus Intézet székesfehérvári kutatása 800 fő telefonos megkérdezésével zajlott, egy héttel a pécsi szavazás után.

A kutatás eredménye alapján Székesfehérvárott a helyzet merőben más, mint a Mecsekalján. Jelen gazdasági helyzetben – amely például a kieső helyi adóbevételek következtében – az önkormányzatok gazdálkodását sem hagyja érintetlenül meglehetősen nagy arányban elégedettek az emberek azzal, ahogy a városban mennek a dolgok. A többség (53%) ezen a véleményen van, míg az ellenkezőjét 10 megkérdezettből alig több mint 4-en gondolják (43%). Ez az arány különösen az ország dolgaival való elégedetlenség fényében figyelemreméltó, hiszen azzal csupán minden tíz válaszadóból egy (10%) elégedett, míg kilenc (88%) inkább elégedetlen.

szfvar_dolgok_mennek_09_05.PNG

A polgármester munkájának elismertségét mutatja, hogy a megkérdezett Székesfehérváriak 70%-a inkább egyetértett azzal az állítással, hogy „Warvasovszky Tihamér polgármester mindent megtesz a válság kezelése érdekében, amit csak tud”. Egy ilyen helyzetben az ellenzék felelőssége a polgármesteréhez fogható – különösen egy olyan településen, ahol a városházi közgyűlésben a Fidesz adja a többséget. A polgármester munkáját ismerik el a városban lakó megkérdezettek azzal, hogy többségük (51%) nem gondolja úgy, hogy egy Fideszes polgármester jobban vezetné a várost. Abban semmi meglepő nincs, hogy az MSZP szavazók túlnyomó többsége (81%) nem gondol jobbnak egy Fideszes városvezetést, különösen figyelemre méltó azonban, hogy a Fidesz szavazók egyharmada sem (32%).

A székesfehérváriak a jelenlegi polgármestert tartják a legalkalmasabb városvezetőnek: négyszer annyian (44%) tartják megfelelőnek a feladatra, mint a fideszes Cser-Palkovics Andrást (11%). Székesfehérvár szocialista párti polgármestere a várost érintő válság és az országos pártpreferencia trendek ellenére népszerű és ebben az elmúlt másfél évben nem következett be érdemi változás. Ha most vasárnap lenne a polgármester-választás azt a jelenlegi polgármester, Warvasovszky Tihamér nyerné. A választásra jogosult székesfehérváriak kétötöde (40%) a 2006-ban az MSZP-SZDSZ-FPE (Fehérvári Polgárok Egyesülete) jelöltjeként megválasztott, jelenlegi városvezetőre, Warvasovszky Tihamérra szavazna. Az összes megkérdezett 16 százaléka támogatná a Fideszes Cser-Palkovics Andrást, egytizede (10%) más jelöltre szavazna, míg egyharmada (32%) nem rendelkezik preferenciával, vagy nem vállalna részt a döntésben.

szfvar_polg_szavaz_09_05.PNG

 

Publicus Intézet a helyben stabilnak hitt választási térképet átrajzoló pécsi polgármester-választást követően egy önkormányzati kutatás-sorozatba kezdett. A kutatás célja annak eldöntése, hogy a dél-dunántúli város példája mennyire általánosítható: az ország nagyvárosaiban jellemző-e, hogy az országos pártpreferencia határozza meg a helyi ügyek és a városvezetés megítélését. A Publicus Intézet székesfehérvári kutatása 800 fő telefonos megkérdezésével zajlott, egy héttel a pécsi szavazás után.

A kutatás eredménye alapján Székesfehérvárott a helyzet merőben más, mint a Mecsekalján. Jelen gazdasági helyzetben – amely például a kieső helyi adóbevételek következtében – az önkormányzatok gazdálkodását sem hagyja érintetlenül meglehetősen nagy arányban elégedettek az emberek azzal, ahogy a városban mennek a dolgok. A többség (53%) ezen a véleményen van, míg az ellenkezőjét 10 megkérdezettből alig több mint 4-en gondolják (43%). Ez az arány különösen az ország dolgaival való elégedetlenség fényében figyelemreméltó, hiszen azzal csupán minden tíz válaszadóból egy (10%) elégedett, míg kilenc (88%) inkább elégedetlen.

szfvar_dolgok_mennek_09_05.PNG

A gazdasági válság idején a városvezetők válságmenedzseri kvalitásai felértékelődnek. Különösen így van ez egy olyan településen, ahol a helyi gazdaság meghatározó szereplői a betelepült multinacionális vállalatok. Míg „békeidőben” országos szinten kiemelkedő jólétet és biztonságot tudnak nyújtani a városban lakóknak, addig egy globális gazdasági válság idején annál nagyobb probléma forrásai lehetnek. A válság globális jellegéből adódóan a nemzetközi vállalatok azok, amelyek legelőször kerülnek nehéz helyzetbe: csökken a megrendelés-állományuk, csökkenteniük kell a termelést és el kell bocsátaniuk munkavállalóik egy részét. Ilyen körülmények között a polgármester munkájának elismertségét mutatja, hogy a megkérdezett Székesfehérváriak 70%-a inkább egyetértett azzal az állítással, hogy „Warvasovszky Tihamér polgármester mindent megtesz a válság kezelése érdekében, amit csak tud”.

Ugyanakkor az sem elhanyagolható, hogy a válság által jobban érintett településeken a szociális érzékenység iránti fogékonyság nő. A lakosság szempontjából Warvasovszky Tihamér polgármester népszerűségét önmagában, a városi ügyektől függetlenül az is javíthatja, hogy országgyűlési képviselőként nemmel szavazott a 13. havi nyugdíj eltörlésére, és több alkalommal nyíltan szembe ment a kormánnyal, valamint annak válságkezelő, megszorító intézkedéseivel. Ez egyrészt nem minden kockázat nélküli, hiszen így könnyen erodálódhat az amúgy is ingatag kormányzati többség, másrészt kétségtelen, hogy egy ilyen lépés erős helyi támogatottság nélkül könnyen lehet ballépés.

Egy ilyen helyzetben az ellenzék felelőssége a polgármesteréhez fogható – különösen egy olyan településen, ahol a városházi közgyűlésben a Fidesz adja a többséget. A polgármester munkáját ismerik el a városban lakó megkérdezettek azzal, hogy többségük (51%) nem gondolja úgy, hogy egy Fideszes polgármester jobban vezetné a várost. Abban semmi meglepő nincs, hogy az MSZP szavazók túlnyomó többsége (81%) nem gondol jobbnak egy Fideszes városvezetést, különösen figyelemre méltó azonban, hogy a Fidesz szavazók egyharmada sem (32%).

szfvar_polg_allitasok_09_05.PNG

A székesfehérváriak a jelenlegi polgármestert tartják a legalkalmasabb városvezetőnek: négyszer annyian (44%) tartják megfelelőnek a feladatra, mint a fideszes Cser-Palkovics Andrást (11%). A többi lehetséges polgármester alkalmasságában kevesen hisznek a városban, Csapó Csilla SZDSZ-es alpolgármestert két százalék tartja alkalmasnak, az összes többi megnevezettet 14 százalék (egyenként legfeljebb 1%). Az önkormányzati választáson részvételüket biztosra ígérők körében a Warvasovszky Tihamér (63%) és Cser-Palkovics András (15%) alkalmasságának megítélésében nagyobb a különbség, mint a teljes válaszadói körben.

szfvar_polg_alk_09_05.PNG

Székesfehérvár szocialista párti polgármestere a várost érintő válság és az országos pártpreferencia trendek ellenére népszerű és ebben az elmúlt másfél évben nem következett be érdemi változás. Ha most vasárnap lenne a polgármester-választás azt a jelenlegi polgármester, Warvasovszky Tihamér nyerné. A választásra jogosult székesfehérváriak kétötöde (40%) a 2006-ban az MSZP-SZDSZ-FPE (Fehérvári Polgárok Egyesülete) jelöltjeként megválasztott, jelenlegi városvezetőre, Warvasovszky Tihamérra szavazna. Az összes megkérdezett 16 százaléka támogatná a Fideszes Cser-Palkovics Andrást, egytizede (10%) más jelöltre szavazna, míg egyharmada (32%) nem rendelkezik preferenciával, vagy nem vállalna részt a döntésben. Warvasovszky Tihamér és Cser-Palkovics András támogatottsága a részvételüket biztosra ígérő válaszadók körében 60, illetve 23 százalék.

szfvar_polg_szavaz_09_05.PNG

kutatást 2009. május 14. és 17. között a Publicus Intézet készítette Székesfehérvár felnőtt népességét reprezentáló 800 fő telefonos megkérdezésével. A mintavételből eredő torzulások a KSH Mikrocenzus 2005 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a városi lakosságot. Az adott mintanagyság (800 fő) mellett a vizsgálatban nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3,5 százalékponttal térnek el attól, amit az összes székesfehérvári 18 éves vagy idősebb lakos megkérdezésével kaptunk volna. A mintahiba azonban a minta alcsoportjaiban meghaladhatja a +/-3,5 százalékpontot.