Pártok támogatottsága: a Jobbik sok új szavazóját elvesztette

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, augusztus 6 és 12 között, 1100 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát. A felmérés azt mutatja, hogy a múlt hónapok emelkedése után most csökkent a bizonytalanok aránya. Azonban az elmúlt időszak meghatározó politikai témája – a kerítés-ügy – továbbra sem tud érdemi változást gyakorolni a pártok támogatottságára. Az utóbbi hónapokban, érdemi változás a Jobbik most megállt lassú erózióját leszámítva nincsen.

Fidesz az elmúlt két hónapban mért mélypontjához képest egy százalékpontot erősödött, és 22 százalékos a támgatottsága, ám ez nem jelent szignifinkás változást. A párt bázisa már 4-5 hónapja a 21-23 százalékos sávban stagnál. Támogatói azonban továbbra is meglehetősen aktívak, bár a múlt havi csúcshoz képest némi csökkenés figyelhető meg.

Az MSZP szavazóinak száma ebben a hónapban sem változott, továbbra is 10 százalékon áll. A párt lényegében az országgyűlési választások óta a 10-12 százalékos sávban mozog, a magját továbbra is stabilan tartja, bár úgy tűnik, hogy bővíteni sem tudja. Továbbra is az MSZP szavazók a legelszántabbak, több mint háromnegyedük (77%) biztosan elmenne szavazni.

Jobbik elmúlt három-négy hónapja tartó lassú eróziója megállt, a párt támogatottsága a múlt hónaphoz képest nem változott. A párt az országgyűlési választások utáni lendületben szerzett kb. 3-4 százalékpontnyi szavazóját mára szinte mind elvesztette, és 13%-os a támogatottsága. A Jobbik kilátásait nem segíti az sem, hogy a szavazói továbbra a legkevésbé lelkesek: mindössze 63 százalékuk ígéri biztosra részvételét a választásokon, és ezzel sereghajtók.

2015_08_ppref.png

A többi párt megítélése érdemben nem változott. Az LMP továbbra is 3 százalékon áll, hasonlóan a DK-hoz. Az Együtt ebben a hónapban elérte az 1 százalékos küszöböt, míg a PM-nek és a Liberálisoknak ez most sem sikerült.

Az elmúlt hónapban mérthez képest a bizonytalanok száma némileg, 3 százalékponttal, 45 százalékra csökkent. Ezzel egy negyedéve tartó növekvő trend fordult meg. A csökkenésből azonban egyik párt sem tudott kiugróan profitálni, a szavazókedvüket megtalálok nagyjából egyenletesen jelentek meg a pártoknál.

A kutatás eredményeiről további részletek, például az országban zajló folyamatokkal való elégedettség, illetve a pártok elutasítottságát bemutató adatok, a szombaton megjelenő Vasárnapi Hírekben találhatók.

Módszertan

A kérdőíves vizsgálatot 2015. augusztus 6-12 között a Publicus Intézet készítette az ország felnőtt népességét reprezentáló 1100 fő telefonos megkérdezésével, a Publicus Omnibusz részeként. A mintavételből eredő torzulások a KSH Népszámlálás 2011 adatain alapuló súlyozással korrigáltak. A felmérésbe bevont személyek nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szerinti összetétele megbízhatóan reprezentálja a hazai lakosság hasonló ismérvek szerinti összetételét. Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatban nyert adatokról 95 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-3 százalékponttal térnek el attól, amit az összes 18 éves vagy idősebb magyar lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba azonban nagyobb akkor, ha egy megoszlást nem a kérdezettek összességére, hanem annak kisebb alcsoportjára adunk meg.